post

Treningskamper Frigg MSA

Friggs herrer er i gang med sesongoppkjøring.
Vi spilte mot Ullern lørdag. og vant 2-1.
Så spiller vi onsdag (30/6) mot Lørenskog. Tørteberg 2 kl 18
Ready lørdag 3.juli kl 13.00 på Tørteberg 2
Lokomotiv Oslo lørdag 17.juli kl 13.00 på Tørteberg 2
Kåffa i NM lørdag 24/7 kl 13.00 på Tørteberg 2
Lørdag 31/7 har vi gardert oss. Enten spiller vi 2.runde i NM, ellers møter vi Pors. Kl 13 på Tørteberg 2.

post

Innkalling til ordinært årsmøte 4 mars 2021 kl 19.00

I henhold til Lov for Frigg Oslo FK) § 14 innkalles det til ordinært årsmøte 4. mars 2020 kl 19.00 Årsmøtet vil avholdes digitalt – påmeldte har nå fått invitasjon til å delta via Microsoft Teams. Dersom du trenger teknisk hjelp, vennligst send epost til post@frigg.no .

Dagsorden (med saksgrunnlag):

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
  Se årsberetning 2020 nederst på siden
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
  Se årsberetning 2020 nederst på siden
 10. Behandle forslag og saker.
  Ingen innkomne forslag
 11. Fastsette medlemskontingent og gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
  Styret foreslår: ingen endringer, (kontingent opprettholdes på 400,- for 2022 og styret har fortsatt fullmakt til å fastsette treningsavgifter).
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
  Se årsberetning 2020 nederst på siden for styrets budsjettforslag
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  Ingen endringsforslag til behandling.
 14. Foreta følgende valg:
  a) Styre med leder, nestleder, 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
  Valgkomitéens innstilling

  b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem(mer).
  Valgkomitéens innstilling
  Styret foreslår: Styret gis fullmakt til å supplere kontrollutvalget med varamedlem.

  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  Styret foreslår: Styret gis fullmakt til å velge disse representantene.

  d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  Styret innstiller Per Wilhelm Johnsen som leder og Lasse Lønnebotn og Claudia Gjerding som medlemmer i valgkomiteen samt at styret gis fullmakt til å supplere valgkomiteen med varamedlem.

  e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
  Styret foreslår: Styret gis fullmakt til å utnevne bandyutvalg

  For punkt 14 a) til e) gjelder:
  Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.
 15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
  Styret innstiller på fortsatt samarbeide med Nitschke AS

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt inn til styret senest to uker før årsmøtet, jf Lov for Frigg Oslo FK § 14 annet ledd. Forslag sendes skriftlig til post@frigg.no.

Fullstendig saksliste og underlagsdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet, jf Lov for Frigg Oslo FK § 14 annet ledd, på denne siden. Det inkluderer:

Frigg OFK årsberetning 2020 (inkludert følgende dokumenter:)
 1. Styrets beretning 2020
 2. Regnskap 2020
 3. Noter til regnskap
 4. Revisorberetning
 5. Budsjett 2021
 6. Kontrollutvalgets beretning

Andre dokumenter til årsmøtet:

Valgkomiteens innstilling

Med hilsen fra
Styret i Frigg Oslo FK

post

Frigg bandyskole – siste dag 16 mars 2021

Vi startet tirsdag 16/2 2021 kl. 17:00 og går ukentlig til og med tirsdag 16. mars. NB! Det er pause i uke 8 (vinterferien).

Alle må registreres ved ankomst, istid fra 17:30, men registrering starter altså kl 17:00. Om oppstart er mulig avgjøres av retningslinjer fra Oslo kommune. Følg med på denne siden.

Frigg arrangerer i samarbeid med Oslo Kommune Storbyprosjektet åpen og gratis bandyskole for barn 9 år og yngre (gutter og jenter) på Frogner stadion (kunstis) hver tirsdag vintersesongen gjennom (unntatt i romjulen).

Tilbudet gjelder for barn som er 9 år og yngre, dvs. gutter og jenter født i 2011-2014 (1. til 4. klasse). Bandyskolen er gratis og alt nødvendig utstyr kan lånes. Møt opp i god tid!

Oppstart på Frogner Stadion tirsdag kl. 1700.

« Grunnet korona og smittevern:

Viktig at alle barn stiller med tynn buff/lue for prøving av hjelm, samt hansker/votter på fingrene. Fint om flest mulig kan ha med egne skøyter, selv om vi har for utlån. Utstyr deles ut og prøves utendørs på benkene.

Bandyskolen varer fra kl 1700 til 1845.

Vi oppfordrer særlig jenter og gutter fra innvandrermiljøer til å delta.

Tilbudet er gratis og du kan få låne utstyr (skøyter, kølle, ball, overtrekk og hjelm), men vi ser gjerne at du selv skaffer deg noe utstyr etter hvert. Kyndige instruktører vil lede bandyskolen. Du trenger ikke være tilknyttet Frigg for å delta – stikk innom og prøv!

Velkommen!

OBS! Er du født i 2012 så ønsker vi å etablere lag. Ta kontakt med leder Tor Audun Sørensen.

Ikke trening i vinterferien (uke 8) i 2021.

SISTE DAG BLIR 16 mars 2021.

Hilsen Friggs Bandygruppe v/

Tor Audun Sørensen
Tlf (a): 940 03 932
E-post: tor.audun.sorensen@nif.idrett.no

post

Friggs høstcuper praktisk informasjon

VIKTIGST – REGISTRER TILSTEDEVÆRELSE

 • Alle tilskuere skal registrere seg på følgende side: http://frigg.no/cup/
 • Alle spillere, lagledere, trenere skal registreres i CupManager (link sendt i egen epost)
 • Hold avstand fra hverandre (minst én kortpasning)
 • Plassering under turnering:

Praktisk gjennomføring for publikum og lag

Kampene vil være 1×22 minutter, med 8 minutter pause. 3 kamper på 1,5 time. Derfor er det viktig at alle møter presist.

 • Det vil ikke være kiosk på turneringen, ta med drikke (og ev mat).
 • Lagene møter ferdig skiftet (i grått felt på bildet) ved sin bane for første kamp.
 • Alle må ankomme anlegget presist 20 minutter før første kamp.
 • Alle må forlate anlegget med en gang etter siste kamp.
 • Det er ingen premier eller premieseremonier i 2020.
 • Ikke se på kamp om det ikke er nødvendig for spilleres tilstedeværelse. Maks 1 voksen pr spiller.
 • Hold avstand til alle andre.
 • Hvert lag skal fordele seg på hver sin banehalvdel. Spillere og lagledere på en side. Publikum på den andre.
 • Publikum skal holde seg ved sin bane i egen sone.
 • Publikum skal holde 1 meters avstand.
 • Før/etter kamp/trening: Ankom og forlat banen UTEN å komme i kontakt med lag som trener/spiller kamp på andre deler av anlegget.
 • Det er IKKE tillatt å forlate sitt område for å se på kamper/treninger på andre baner.

Parkering: Det er kun gateparkering, som regel god plass, men den er avgfitsbelagt (kommunale takster).

Kampoppsett er lagt ut på
https://friggcupgutterhsten.cups.nu/
https://friggjentecup.cups.nu/

post

OBOS miniliga praktisk informasjon

VIKTIGST – REGISTRER TILSTEDEVÆRELSE

Praktisk gjennomføring for publikum og lag

Kampene vil være 1×12 minutter, med 4 minutter pause. 3 kamper på 1 time. Derfor er det viktig at alle møter presist.

 • Det vil ikke være kiosk på turneringen, ta med drikke (og ev mat).
 • Lagene møter ferdig skiftet ved sin bane for første kamp.
 • Alle må ankomme anlegget presist 10 minutter før første kamp.
 • Alle må forlate anlegget med en gang etter siste kamp.
 • Det er ingen premier eller premieseremonier i OBOS miniliga.
 • Ikke se på kamp om det ikke er nødvendig for spilleres tilstedeværelse. Maks 1 voksen pr spiller.
 • Hold avstand til alle andre.
 • Publikum skal holde seg ved sin bane.
 • Publikum skal holde 1 meters avstand.
 • Før/etter kamp/trening: Ankom og forlat banen UTEN å komme i kontakt med lag som trener/spiller kamp på andre deler av anlegget.
 • Det er IKKE tillatt å forlate sitt område for å se på kamper/treninger på andre baner.

Parkering: Det er kun gateparkering, som regel god plass, men den er avgfitsbelagt (kommunale takster).

Kampoppsett er lagt ut på

post

Kampoppsett OBOS miniliga hos Frigg

Kampoppsett er lagt ut på https://obosminligaen-frigghost.cups.nu/2020/result/categories

Miniliga arrangeres som planlagt 5 september for årgangene 2013 og 2014

(Innen smittevernsregler og i følge NFFs koronahåndbok for arrangement).

Trygge rammer og gode treerbaner tilpasset våre aller yngste i fotballfamilien, med baner innkjøpt for dette formål av NFF Oslo i samarbeid med våre partnere. Banene lånes fritt ut til Frigg  for gjennomføring av arrangementet i klubbens regi denne helgen. 

Ytterligere informasjon om OBOS Miniligaen

Åpent for alle klubber og lag innen NFF Oslo i de to årsklassene. Les mer om hvordan du melder på ditt lag og frister for påmelding til OBOS Miniligaen hos Frigg – samt spillform, rammer og regler for rekrutteringskarusellen videre inn på våre hjemmesider for dette.

Påmelding gjøres av klubben i FIKS senest i løpet av 25.08.2020

Din kontaktinformasjon er registrert. Takk for at du hjelper til med idrettens smittevern.