Årshjul fotball

Aktivitet Dato Januar Medlemskontingent og treningsavgift sendes ut Oppstart Akademiet 2014-2011 Februar Informasjonsmøter for foresatte Mars Informasjonsmøter for foresatte Årsmøte 4.mars Påmelding Ekstra- og Supertrening vår (2011-junior) Påmelding Akademiet vår (2014-2012) April Oppstart Ekstra- og Supertrening vår (2011-junior) Uke 14 Oppstart basis-trening 7-10 år (2014-2011) Uke 15 Seriestart MSA 10.april Seriestart KSA Seriestart barne- og …

Årshjul fotball Les mer »