Utmerkelser

Klubben utnevner æresmedlemmer. Det er i skrivende stund fem æresmedlemmer i klubben i tillegg til et medlem med livslangt medlemsskap. Disse er da livsvarige medlemmer fritatt for kontingentkrav knyttet til medlemskap. Æresmedlemmer Tor Andresen Erling Børstein Pål Terje Evensen Knut Krogh-Tonning Per Pettersen Svein Weltz Livslangt medlem Arne Viggo Johannesen