Klubbinformasjon


Klubbdommerkurs 14 Mars – Frigg trenger flere dommere, samt øke kunnskapene til spillergruppen, foreldre, lagledere og trenere om regler og fairplay. I den forbindelse arrangerer vi klubbdommer kurs. Kurset  er åpent for alle over 14 år og er det første skrittet i dommerutdanningen også hvis du vil bli aktiv dommer. […]

Klubbdommerkurs og Rekrutteringsdommerkurs


Etter å avholdt dommerkurs tidligere i år har vi nå opprettet en dommerpool for 5’er/7er fotball til barne/ungdomsavdelingen. Følgende dommere er kvalifisert til å dømme disse kampene: Brage Hogstad, 97966962 Gabriel Ferrer, 98188906 Julius Ferrer, 98188906 Phillip Pastore Nyquist, 93806286 Kristian Wiker Berntsen, 93879684 Vi oppfordrer alle 5’er 7er lag […]

Dommerpool til 5’er-7er fotball Barn/UngdomFrigg Oslo Fotballklubb har over 1000 aktive spillere fordelt på 70 lag. Klubben arrangerer Frigg-cup, driver fotballskole og akademi, i tillegg til Frigg bandy cup. Klubbens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Lurer du på […]

Hvem gjør hva i Frigg
Frigg avholdt idag klubbdommerkurs, Med nesten 20 deltagende og en stor overvekt  spillere ifra klubbens ungdomsavdeling; kan kurset kalles en suksess. På agendaen sto rollen som fotballdommer, regler, med fokus på barne/ungdomsfotball. Dommerens viktigste rolle i disse aldersklassene er å skape en positiv atmosfære på banen og  veilede spillerene. Det unge […]

Dommermiljøet blomstrer i Frigg
Frigg er en klubb i rivende utvikling. For å samle den sportlige kompetansen og sette den i førersetet i utviklingen av det sportslige tilbudet i klubben, har styret opprettet et Sportslig Utvalg. SU har ansvar for å utarbeide en sportsplan som skal legge føringer på utformingen av det sportslige tilbudet. […]

Frigg har opprettet Sportslig Utvalg


Roar Råken skal lede Friggs disiplinærutvalg fram til neste årsmøte. Friggfamilien har vokst sammenhengende i tid over flere år. Samtidig er det et uttrykt ønske fra styret om å profesjonalisere Frigg slik at vi blir kompetansedrevet bedrift. Et disiplinærutvalg skal kunne åpne sak etter klage eller innstilling fra medlemmene eller […]

Frigg oppretter disiplinærutvalg
Her er påmelding for Akademiet i høst. http://www.deltager.no/friggakademiet_v2013 Friggakademiet tilbyr høsten 2013 organisert trening for fotballinteressert barn og ungdom. I høstsemesteret vil treningene holdes utendørs alle ukedager. Vi har eget Keeper-akademi i regi av A-lagets keeper Eivind Husby Bratseth hver tirsdag kl 1430-1630. Følg linken over for mer informasjon og […]

Frigg-akademiet har åpnet påmelding – høstsesongen starter 2 september