Friggs eldre


Onsdag denne uka ble ett tonn daukjøtt kastet ut på en norsk fotballbane. 16 Frigg-spillere med mer fett enn hår, med mye utdannelse og lite forstand til å innse at fotballivet tilhører fortiden, subbet ut på Sandvika Stadion til Frigg oldboys’ første seriekamp for sesongen. De 50 tilskuerne som hadde […]

Dette er også Frigg

Årsmøtet 2/12-2013 valgte følgende styre: Preses: Tor Andresen Kasserer: Jan Reiholm Sekretær: Nils Kvissel Styremedlemmer: Odd Nilsen. Knut Thoen. Tor Wæhler. Revisor: Knut Anderssen Valgkomite: Harald Hansen   Styremøter: Det har vært avholdt 4 styremøter.   Medlemsforhold/ medlemsmøter: Det er en liten økning i antall medlemmer til Friggs eldre. I […]

ÅRSRAPPORT FRIGGS ELDRE 2014Tirsdag   3 juni   Våravslutning/sommerfest. NB. Påmelding Tirsdag   4 september Fredag     19 september Fårikålaften kl1800. NB .Påmelding Tirsdag     7 oktober Tirsdag     4 november Tirsdag     2 desember Årsmøte m/bevertning og tilbehør, kl.1900. Forslag må være styret i hende senest 15/11.2014.   Vel møtt i sesongen 2014 Styret i Friggs Eldre

Møter i Friggs Eldre ut året 2014.Sted klubbhuset i Gydas ...