Daily Archives: 11/02/2015


På det ekstraordinære årsmøtet tirsdag 10. februar, ble en ny valgkomité i Frigg valgt enstemmig av de fremmøtte medlemmene. Den nye valgkomiteens sammensetning er slik: Leder: Per W. Johnsen Medlemmer: Øyvind Lehre Hagen og Berit Hogstad Varamedlem: Ståle Jahren Valgkomiteens oppgave er å rekruttere nye personer til Friggs styre. Medlemmer […]

Frigg valgte ny valgkomité