Daily Archives: 09/03/2016


Til medlemmer i Frigg Oslo FK Styret viser til innkalling til årsmøte av 12/2-2016. Årsmøtet avholdes den 16/3-2016 kl 1800 på Friggs klubbhus. Følgende fem dokumenter danner grunnlag for gjennomføring av møtet: Foretningsorden og saksliste Årsberetning 2015 Regnskap 2015 og budsjett 2016 (se årsberetning) Saker til behandling FOFK2016001 Vedtektsendring basert […]

Sakspapirer årsmøtet 2016