Innkalling til årsmøte 26.2 kl. 19.00

Frigg_tn

Styret innkaller herved til årsmøte i Frigg Oslo FK onsdag 26. februar kl. 19.00 i klubbhuset.

Alle som vil ha saker behandlet på årsmøtet melder dette inn for styret minst to uker før. Forslag sendes til post@frigg.no eller styreleder@frigg.no. Saksliste med fullstendige sakspapirer legges ut på hjemmesiden senest en uke før. På årsmøtet vil også styret legge fram sitt forslag til femårsplan for klubben – Frigg 2019.

Styrets beretning og regnskap 2013

Vel møtt!

Mvh
Erling Fossen
Styreleder