Årsmøtet 26/2 kl 1900

Frigg_tn

Styret minner om årsmøte i Frigg Oslo FK onsdag 26. februar kl. 19.00 i klubbhuset.

Det er ikke kommet forslag til saker eller vedtak til årsmøtet.

Her finner du Komplett årsrapport
(med saksliste, styrets beretning, regnskap, revisjonsberetning, budsjett og aktivitetsrapport)

Her finner du dokumenter som kort oppsummerer styrets tanker for veivalg 2014-2019:
Hovedplan 2014-2019

Organisasjonsstruktur

Vel møtt!

Mvh
Erling Fossen
Styreleder