Spilleregler for barne- og ungdomsfotballen

Det har lenge vært etterlyst en komplett oversikt over spilleregler og de viktigste retningslinjene for gjennomføring av kamper i barne- og ungdomsfotballen. Etter Fotballtinget i mars hvor det ble besluttet å innføre treer – og nierfotball, og når det i tillegg har blitt innført noen ekstra regler for enda bedre utvikling, jevnbyrdighet og fair play, legger vi nå ut et hefte som forhåpentligvis vil legge til rette for gode kamparenaer med masse flotte fotballopplevelser.

Her vil dere finne retningslinjer og spilleregler for treer, femmer, syver og nierfotball. I tillegg vil dere finne informasjon om blant annet banestørrelser, Fair Play-møte, trenervett og reisebestemmelser. 

Klikk her for å se spillereglene for 2014