Valgkomiteen forbereder årets årsmøte

Frigg Oslo FK logo

  • Frigg bæres av frivillig arbeid. Og klubben er i vekst!
  • Frigg trenger engasjement fra spillere og foreldre og alle andre som er involvert i klubben.
  • Frigg trenger folk som har lyst og er villige til å ta ansvar for driften av klubben.
  • Frigg trenger forslag til styremedlemmer og til folk som vil bistå styret i arbeidsoppgaver de er god på, interessert i og brenner for!

Ta kontakt med valgkomiteen i Frigg ved Steinar Ims (4162 4368, steinar@emmausnett.no) om du ønsker å stille til valg eller vet om noen du mener BØR velges inn i styre og stell av klubben på det som er rosinen i klubbpølsa for alle med tilknytning til klubben:

Årsmøtet på klubbhuset onsdag 13. februar!

Valgkomiteen har ansvar for å finne minst 9 medlemmer og 2 varamedlemmer til hovedstyret i Frigg. Hovedstyret er ansvarlige for driften av styret og er sammensatt av frivillige. Blant oppgavene til styremedlemmene er ansvar for bandy, barnefotballen, ungdomsfotballen, Frigg Elite, kvinnefotballen, drift av klubbhus, oppfølging og drift av baner og anlegg, utdanning av trenere og dommere, innhenting av sponsorer, økonomisk drifting av klubben, profilering av klubben i media og på nett, arrangementer og A-lagskamper, et ansvarlig og godt forhold til ansatte og trenere og gode arbeidsvilkår for alle som har et forhold til klubben, osv.

I tillegg til styremedlemmene er valgkomiteen opptatt av å skaffe frivillige som kan påta seg små og store oppgaver på oppdrag fra eller i samarbeid med styrets medlemmer. Det kan dreie seg om bidrag til oppstart for 6-åringene, arrangementsansvar for A-lagskampene, nettverkskontakter for sponsing av klubben, initiativ overfor kommune og private aktører for å bedre forholdene for klubben, dugnadsaktiviteter, bidrag til hjemmesider og dekning av klubbens aktiviteter og arbeid for en grunnleggende Fair Play-holdning i foreldregrupper og blant spillere.
Frigg gjør folk av folk!