Frigg har opprettet Sportslig Utvalg

Frigg er en klubb i rivende utvikling. For å samle den sportlige kompetansen og sette den i førersetet i utviklingen av det sportslige tilbudet i klubben, har styret opprettet et Sportslig Utvalg. SU har ansvar for å utarbeide en sportsplan som skal legge føringer på utformingen av det sportslige tilbudet. SU har seks fokusområder; rapportering, utvikling av sportslig kompetanse i klubben, være rådgiver for styret i sportslige spørsmål, rådgivere for trenerne, sikre sportslige retningslinjer samt kobles inn når sportlige motsetninger forekommer.

I praksis betyr dette f.eks. at alle enheter rapporterer jevnlig til SU om sportslige resultater, SU arrangerer trenerkurs og trenerforum, rådgir styret ved f.eks. treneransettelser, samt lager plan for hospitering av spillere mellom lagene.

oivind

Styrets nestleder Øvind Næss (bildet over) er leder av SU. Med seg har han Kjetil Tiedmandsen (styret), Magnus Aaadland (trener A-laget), Nima Backi (spillerutvikler i ugdomsavdelingen), Stig Haddal (administrasjonen), samt Vegard Landås (trenerkorodinator, barnefotballen)