22692073

6. november sparker vi igang 9-er akademiet for 2003-guttene!

Også sesongen 2015 skal vi stille eget akademi-lag i seriespillet. 2003-guttene våre skal få bryne seg på hard motstand mot gutter født i 2002.

Dette er et ekstratilbud til de som ønsker å trene mer.

9-er akademi for 03-gutter er siste steg før man går over til ungdomsfotballen. Dette er et tilbud som skal være med på å forberede guttene til ungdomsfotballen og samtidig gi de ivrigste en mulighet til å utvikle seg videre sammen med kompetente trenere fra klubben.

Tilbudet er åpent for alle spillere på 2003-årgangen.

Akademilaget

Akademilaget skal spille 9-erfotball ett år for tidlig, mot en årsklasse over (G02). Dette er krevende og spillerne må derfor være både konsentrasjons- og ferdighetsmessig godt nok rustet, for å oppleve mestring under de forhøyede kravene som vil bli stilt til dem.

Det vil til hver kamp foretas et uttak på grunnlag av ulike kriterier, og det er ingen automatikk i at man får spille alle kamper, selv om man er med på 9-er akademiet.

Krav til Akademilagets spillere

Alle som deltar på 9-er akademiet er forpliktet til fortsatt å delta på sitt 7-er lag. Dette tilbudet er å anse som et ekstratilbud som kommer på toppen av det ordinære tilbudet om trening med foreldretrenere og deltagelse i 7-er serie. Ved eventuell konflikt mellom 7-er og 9-er kamper, skal 7-er kamper prioriteres.

Treninger

Vi kommer til å ha to treninger per uke i 2015. Ut året 2014 vil vi trene en gang per uke (torsdager). All trening 2014 foregår på Tørteberg kunstgress, mens sesongen 2015 vil foregå på Tørteberg/Marienlyst. Vi trener 14.30-16.30.

Alle som ønsker å delta mer enn disse to dagene med 11-er akademi er velkomne til og også melde seg på ordinære akademitreninger andre ukedager.

Det er ønskelig at man stiller i Friggtøy ved alle treninger.

Finansiering

Deltagelse på 9-er akademiet ut året (2014) koster kr. 750,-

Pris for sesongen 2015 vil bli lagt ut i desember 2014.

Meld deg på 9-er akademiet ved å følge denne linken: http://frigg.no/akademi/