Til Friggs trenere, lagledere og spillere

Fredag 9. januar avholdt Friggs nye styre sitt første møte og vi ønsker å presisere følgende til alle i Frigg, og spesielt til lagene fra junior og ned til 2001/2002-lagene (11’er-lagene): Noen trenere har valgt å slutte, men klubben vil gjøre sitt ytterste for at alle lag får i gang treninger på lik linje med treningene før jul. Det jobbes med å få en ny trenerkabal på plass, og selv om en trener slutter forventer og håper Frigg at alle spillerne fortsetter.

Klubben skal gjøre alt for at alle lag får et fullverdig tilbud om trening og banetid. Vi er svært opptatt av at satsingslagene får dekket sitt sine behov og at breddelagene får tilstrekkelige ressurser.

Barna og ungdommen er Friggs viktigste ressurs. Det er dere som gjør Frigg til en stor klubb.