22692073

9-er akademiet i gang for fullt!

9er-akademiet er nå i gang for fullt og det har vært strålende oppmøte med opptil 30 spillere på treningene Tirsdag og Torsdag i akademitiden (1430-1630).

Denne sesongen vil vi stille med to egne akademi-lag i seriespillet. 2003-guttene våre skal få bryne seg på hard motstand mot gutter født i 2002.

Dette er et ekstratilbud til de som ønsker å trene mer.

9-er akademi for 03-gutter er siste steg før man går over til ungdomsfotballen. Dette er et tilbud som skal være med på å forberede guttene til ungdomsfotballen og samtidig gi de ivrigste en mulighet til å utvikle seg videre sammen med kompetente trenere fra klubben.

Tilbudet er åpent for alle spillere på 2003-årgangen.

Akademilaget

Akademilaget skal spille 9-erfotball ett år for tidlig, mot en årsklasse over (G02). Dette er krevende og spillerne må derfor være både konsentrasjons- og ferdighetsmessig godt nok rustet, for å oppleve mestring under de forhøyede kravene som vil bli stilt til dem.

Det vil til hver kamp foretas et uttak på grunnlag av ulike kriterier, og det er ingen automatikk i at man får spille alle kamper, selv om man er med på 9-er akademiet.

Krav til Akademilagets spillere

Alle som deltar på 9-er akademiet er forpliktet til fortsatt å delta på sitt 7-er lag. Dette tilbudet er å anse som et ekstratilbud som kommer på toppen av det ordinære tilbudet om trening med foreldretrenere og deltagelse i 7-er serie. Ved eventuell konflikt mellom 7-er og 9-er kamper, skal 7-er kamper prioriteres.

Treninger

Vi kommer til å ha to treninger per uke i 2015. Sesongen 2015 vil treningen foregå på Tørteberg/Marienlyst. Vi trener tirsdag og torsdag 14.30-16.30.

Alle som ønsker å delta mer enn disse to dagene med 9-er akademi er velkomne til og også melde seg på ordinære akademitreninger andre ukedager.

Det er ønskelig at man stiller i Friggtøy ved alle treninger.

Finansiering

Pris for 2015 blir 3000,- for sesongen (ut oktober).
Dersom man ønsker å melde seg på for ett semester av gangen, er dette mulig. Prisene blir da:
Vårsemester: 2000,-
Høstsemester: 2000,-

Meld deg på 9-er akademiet ved å følge denne linken: http://frigg.no/akademi/