Foreldremøte for 2003-årgangen ang. 9-er akademiet Tirsdag 10.2 kl 1730

Det vil bli holdt et informasjonsmøte rundt 9-er akademiet for alle foreldre med barn på 2003-årgangen Tirsdag 10.februar kl 1730 på Frigg-huset.