Dommermiljøet blomstrer i Frigg

Frigg avholdt idag klubbdommerkurs,
Med nesten 20 deltagende og en stor overvekt  spillere ifra klubbens ungdomsavdeling; kan kurset kalles en suksess.
På agendaen sto rollen som fotballdommer, regler, med fokus på barne/ungdomsfotball.
Dommerens viktigste rolle i disse aldersklassene er å skape en positiv atmosfære på banen og  veilede spillerene.

Det unge aldersnittet på kurset var veldig positivt. Spillerene i ungdomsavdelingen er allerede forbilder for de yngste spillerene i klubben;
nå vil de uten tvil også bidra til en positiv fotballopplevelse for de yngste via sin rolle som klubbdommer.
Kanskje noen av de også utvikler seg til å bli den neste Colina?

Etter dagens kurs kunne de deltagende smykke seg med tittelen som klubbdommer, de kan nå
bidra aktivt som dommer i klubben på bla. Frigg Cup/Serie/ Treningksamper til 5er/7er fotball.

Ved behov for klubbdommer til kamp (5er og 7er) er det bare å ta kontak via

dommer@frigg.no

Denne mailadressen kan også benyttes når det er behov for dommere til 11’er fotball, da vil klubbens mer erfarne dommere få oppdragene. *

klubbdommer-584x500