Frigg Oslo Fotballklubb har over 1000 aktive spillere fordelt på 70 lag. Klubben arrangerer Frigg-cup, driver fotballskole og akademi, i tillegg til Frigg bandy cup.

Frigg_Oslo

Klubbens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Lurer du på hvem du kan kontakte og hvem som har hvilket ansvarsområde? Her er menneskene som driver klubben:

Administrasjonen:
Daglig leder Nils H. Solum.
Epost: post@frigg.no
Kontordager: Mandag – Fredag
Åpningstider: Tirsdag og torsdag 12:00 – 16:00
Hovedoppgaver:
• Sørge for at styrets og egne beslutninger iverksettes.
• Sørge for at klubbens budsjetter nås og lede og disponere klubbens ressurser på en slik måte at lønnsomhet over tid kan vise en bærekraftig utvikling.
• Sørge for at medlemsregister er àjour, samt utsende og inndrive kontingenter og avgifter knyttet til medlemsskap og aktivitet i klubben.
• Holde kontakt med og utvikle samarbeidet med fotballklubbens medlemmer, leverandører og andre idrettslige forvaltningsorganer samt offentlige myndigheter.

A-lagsstrener Magnus Aadland. Epost: magnus@frigg.no:
• Hovedtrener for klubbens A-lag i 3. divisjon
• Sportskoordinator med ansvar for å gjennomføre Friggs sportsplan

Klubbutvikler/trenerkoordinator Helge Helguson Neumann. Epost: trenerkoordinator@frigg.no
• Kontaktperson for trenere i ungdomsfotballen.
• Trenerkoordinator

Driftsleder Hamid Nakhostin (deltid).
• Drift og vedlikehold av klubbhus og anlegg, administrativ bistand, kontakt med medlemmer og andre praktiske gjøremål.

Styret og styremedlemmenes ansvar:
Leder: Geir Hustad. Epost:styreleder@frigg.no | 92429843
• Overordnet ansvar for styrets arbeidsområder og styrets bestemmelser
• Kontaktperson for alle av styrets medlemmer, klubbens medlemmer og eksterne interesser
• Medansvarlig i arrangørkomiteen

Nestleder: Sverre Paulsen. Epost: svpaul18@gmail.com | 95937755
• Møteleder og følgende innkallingsansvarlig til styremøter
• Medvirkende i Sportslig utvalg og følgende ansvarlig for sportslig oppfølging i klubben
• Medansvarlig i arrangørkomiteen
• Pr i dag medansvarlig og drifter av klubbens offisielle twitterkonto

Tor Audun Sørensen. Epost: Tor.Audun.Sorensen@nif.idrett.no | 94003932
• Ansvar for anlegg og representerer klubben inn imot kommune og ISU (idrettsråd)
• Representerer bandyavdelingen i styret

Vibeche Stråle Jarud. Epost: vibechej@gmail.com | 99168831
• Ansvarlig for ungdomsavdelingen i samsvar med daglig leder og trenerkoordinator
• Bindeledd mellom dame- og jenteavdeling og administrasjon/styret

Beate Mordt. Epost: Beate.Mordt@gk.no | 91528540
• Ansvarlig for ungdomsavdelingen i samsvar med daglig leder og trenerkoordinator

Toni Bøe. Epost: toni.boe@hotmail.com | 95793267
• Ansvarlig for barneavdelingen i samsvar med daglig leder og trenerkoordinator

Simen Sander Plejdrup-Rønningen. Epost: s@plejdrup.net | 45661466
• Dommeransvarlig
• Fair Play-ansvarlig
• Representant for senior-bredde

Kenneth Torvik Tønne. Epost: kennethtorvik@hotmail.com | 99476091
• Medansvarlig for sportslig opplegg omkring A-laget
• Bidragsyter inn mot sportslig opplegg i klubben
• Bidragsyter i markedsavdelingen

Jens Henrik Kobro. Epost: jhk@ksmg.no | 90741227
• Ansvarlig for markedsavdelingen

Olav Braathen. Epost: braaten@braska.no | 90111423

• Juridisk ansvarlig
• Kasserer som opererer i samarbeid med daglig leder
• Behjelpelig med disiplinærutvalget

Lasse Lønnebotn. Epost: lasse.lonnebotn@gmail.com | 91577416
• Mediaansvarlig
• Ansvarlig for hjemmesiden i sammarbeid med daglig leder
• Medansvarlig for klubbens Facebook- og twitterkonto
• Ansvarlig for å utarbeide retningslinjer for hvordan klubben selv ønsker å opptre på internett og i media, og hvordan medlemmene oppfordres til å opptre.

Varamedlemmer:
Per Pettersen. Epost: per.pettersen46@gmail.com | 93405411
• Medansvarlig i anleggsavdelingen
• Bidragsyter i sportslig avdeling

Pål Evensen. Tlf. 97116157
• Medansvarlig i anleggsavdelingen
• Medansvarlig i markedsavdeling