Invitasjon til foreldre, lagledere og trenere

Vil du bli med å bestemme hvordan ditt barn skal ha det i Frigg? Være med å forme klubben for fremtiden?

Klubbens sportslige avdeling inviterer foreldre, lagledere og trenere til en temadag hvor vi tar for oss klubbens sportsplan. Hvorfor skal vi ha en sportsplan? Jo, en sportsplan har til hensikt å virke som et sportslig rammeverk for klubben og være til hjelp for treneren og laglederen. Sportsplanen vil være tilpasset klubbens aktivitetsnivå.

Frigg jr

Møtested: Klubbhuset

Møtetid: Søndag 07.06.15 kl. 10:00 – 14:00

Vi serverer kaffe og frukt og håper å se så mange som mulig.

FRIGG ER DIGG!

Ved spørsmål kontaktes nestleder Sverre Paulsen svpaul18@gmail.com