Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Frigg Oslo FK onsdag 16. mars kl. 18.00 på klubbhuset.

Frigg_logo_hvit

Alle som vil ha saker behandlet på årsmøtet, må melde disse inn for styret minst to uker i forveien. Forslag sendes til post@frigg.no  eller styreleder@frigg.no

Saksliste med fullstendige sakspapirer legges ut på hjemmesiden senest en uke i forveien.

DELTAGELSE PÅ ÅRSMØTET

Frigg Oslo Fotballklubb ønsker at alle lagledere, medlemmer og involverte i klubben stiller på det årsmøtet.

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst én måned, samt ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. Norges Idrettsforbunds (NIF) lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.

Lagledere og trenere samt andre med tillitsverv i klubben er automatisk medlemmer av klubben (dette kan du sjekke opp med klubbens sekretariat).

Vi ber om at alle kandidater forholder seg til følgende dokumenter:

  1. a) Frigg 2019 (http://www.frigg.no/filer/Frigg_OFK_2019.pdf), som ble vedtatt på sist årsmøte
  2. b) Vedtektene til klubben (http://frigg.no/filer/Frigg_OFK_vedtekter.pdf)
  3. c) Lover for Norges Idrettforbund (https://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2011-05-08-1).

Hvis noe er uklart eller det er spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.

Vel møtt!

Hilsen,
Styreleder Geir Hustad,
tlf. 92429843, epost: styreleder@frigg.no

Nestleder Sverre Paulsen,
tlf. 95937755, epost: svpaulsen@hotmail.com