Hei alle 2009ere, velkommen til Frigg i sesongen 2016.

Påmelding og registrering

Påmeldingsfristen for 2009 var 25/2, men det er fortsatt ledige plasser:

http://cms.frigg.no/medlem/?L=2016

 

Informasjon om Frigg og sesongen 2016 for spillere født i 2009

Etter fristen vil vi gå gjennom påmeldingen av antall spillere og koordinere påmelding av serielag. Vi ber alle som kan tenke seg å  være lagledere/kampledere/trenere om å melde seg gjennom å sende epost til helge@frigg.no (og bruk «Lagoppgave 2009» som tema/emnefelt/subject i eposten).

 

VIKTIG: Dersom det kommer til spillere senere i vår, så skal de som er påmeldt innen fristen prioriteres ved seriekamper.

 

Kort om lagrollene:

Lagleder: Hovedansvar for kontakt og informasjon mellom foresatte, spillere og klubb. Sørge for at spillere møter til kamp i riktig tid.

Kampleder: Hovedansvar for ledelse av lag i kamp, sportslig sett.

Trener: Frigg vil stille med trenere som i fjor, men vi ønsker selvfølgelig velkommen voksne som vil bidra på dette området. Trenere har ansvar for gjennomføring av treningsøkt, i samarbeid med andre trenere og sporstlig ansvarlig for årskullet. Alle som ønsker å delta som trenere vil bli bedt om å gjennomføre trenerkurs før de setter i gang på feltet.

(Man kan melde seg både som Lagleder og kampleder, eller som trener og kampleder, for eksempel).

 

Organisering av 2009 og oppstart samt tidspunkt for trening.

Hovedtrening er 1 gang i uken i regi av Frigg. Treningen vil også i 2016 legges til tirsdager. Vi tar gjerne mot voksne som ønsker å være med å trene denne årsklassen. De vil (etter å ha meldt interesse i kommentarfeltet, se over) bli invitert til å delta på trenerkurs i regi av Frigg og krets. Deretter vil de delta på treninger.

 

Treninger starter opp rundt påske. Eksakt dato og tid vil vi sende ut til alle påmeldte i mars.

 

Kamper og kampgrupper. Dette er avhengig av antall spillere, men felles for alle lag er følgende. Kampene settes opp av kretsen, lagene organiseres i avdelinger med kampdag lørdag. De to siste årene har det variert hvorvidt lagene i en avdeling har spilt etter oppsatt terminliste (bort og hjemme annenhver lørdag) eller organisert gruppen i miniturnering med flere lag som har spilt flere kamper 1-2 ganger pr måned. Dette vil vi ta opp med ansvarlige for hvert kamplag i Frigg. (Lagledere og kampledere vil også her bli invitert til en samling på klubbhuset der vi går gjennom hva som skal gjøres og hvordan vi skal organisere årets kamper).

 

I tillegg ønsker vi å invitere alle til vårt fotball-tilbud i SFO-tiden. Frigg-akademiet er et etter-skoletid tilbud for alle fotballinteresserte. Vi tilbyr organiserte treninger med profesjonelle trenere hver dag. Spillerne vil deles inn i grupper etter alder, sosiale behov, og individuelle forutsetninger for å skape en best mulig arena for utvikling. På lik linje som for SFO vil man få skattefradrag på 28% av kostnaden ved skatteoppgjør i 2017. Akademitrening og kulltrening vil ikke være på samme dag. For de som ønsker å prøve seg er de velkommen til det, bare send en mail til helge@frigg.no. I februar og mars henter vi på Vinderen på mandager, Uranienborg på mandag og torsdag, Ila på torsdag, og Marienlyst på torsdag.

 

Se mer om Akademiet her: http://cms.frigg.no/?page_id=2106

 

Annen praktisk informasjon:

  • Fra og med 1/4-2016 kan KUN påmeldte og betalte spillere delta på aktiviteter i 2009-klassen i Frigg Oslo FK.
  • Spillere som ikke er påmeldt er IKKE FORSIKRET og ikke spilleberettiget. Dette gjelder alle arrangementer i regi av Frigg Oslo FK, som treninger, treningskamper, cupdeltagelse i tillegg til obligatoriske kamper.

Dersom det av en grunn er problematisk å få betalt INNEN fristen, må dere sende en epost til post@frigg.no

Dersom det er ønskelig med delbetaling/avbetaling eller et eventuelt fritak for deler eller hele treningsavgiften ber vi også om at dere sender en epost til post@frigg.no – vi ønsker å finne løsninger slik at spillere som av ulike grunner finner det vanskelig å møte disse forpliktelsene kan delta i våre aktiviteter.