Banefordeling og treningstider


For oppdatert banefordeling eller spørsmål om leie av treningstid, vennligst kontakt helge@frigg.no

Mal for våren 2018 (trykk på bildet for oversikt):

Obs! Det er stor pågang på banene så alltid avklar med administrasjonen om det er ledig tid på banen.

Tørteberg:

 

Marienlyst:

 

For oversikt over kamper se følgende linker:

Tørteberg – https://www.fotball.no/fotballdata/anlegg/hjem/?fiksId=7802

Marienlyst – https://www.fotball.no/fotballdata/anlegg/hjem/?fiksId=7711