Møter i Friggs Eldre resten av sesongen 2017


Sted klubbhuset i Gydas vei 14 kl 1900

Tirsdag 7.november

Tirsdag 5.desember Årsmøte m/bevertning og tilbehør

Forslag må være styret i hende senest 14.11.2017

Vel møtt!

Styret i Friggs Eldre