Oppdatering Tørteberg!


Oppdatering Tørteberg:

Det er mange som lurer på hva som skjer på Tørteberg, og når den blir klar for bruk.
Vi har leid inn en av få godkjente entreprenør av kommunen som jobber med Tørteberg.
Utfordringen er ikke snøen som ligger på banen, men isen som er på banen.
Det jobbes nå på den ene banehalvden for å få den klar til bruk.
Men det er fortsatt usikkert når den blir klar da det er væravhengig, men det jobbes for å få den klar.
Vi prøver å få så mye tid som mulig på Ferd så lenge Tørteberg er stengt.