22692073

Reglement for Frigg Straffecup

Her finner dere en oversikt over reglene på Frigg Straffecup. Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med Stian Mæland på Stian@frigg.no

Generelle regler

 • Hvert lag skal bestå av minimum tre spillere og maksimum fem spillere, inkl. keeper.
  • Det skal leveres spillelister til sekretariatet før cupen starter
  • Keeper kan spille på flere lag, om oppført på spillelistene
 • For ungdom vil det gjennomføres gruppespill i ulike puljer, hvor hver pulje har hver sin bane. To lag fra hver gruppe går videre til sluttspill.
 • Det skal gjennomføres fem straffer per lag, per kamp. Er man mindre enn fem spillere på et lag, må en eller to skyte to straffespark.
  • I gruppespill: Uavgjort ved like mange mål, kampen over
  • I sluttspill: Spilles til et lag vinner
 • I cupen skal det være fokus på fair play og spilleglede
  • Brudd på reglement eller dårlig oppførsel vil medføre advarsel. Om et lag får 2 advarsler, vil laget miste poeng (gruppespill) eller ryke ut av cupen (sluttspill)
 • Hver bane vil ha en funksjonær som er ansvarlig for resultater og at reglement blir fulgt.  

 

Hvordan utføre et straffespark

 • Ballen skal ligge i ro på straffesparkmerket
 • Den som skal ta sparket skal klart ha gitt seg til kjenne
 • Målvakten skal være på mållinjen mellom målstengene, og vendt mot den spiller som skal ta straffesparket fram til ballen er sparket
 • Ikke være nærmere mållinjen enn straffesparkmerket
 • Spilleren som tar straffesparket må sparke ballen fremover, å hælsparke ballen er tillatt såfremt ballen beveger seg fremover.
 • Ballen er i spill når den er sparket og klart er i bevegelse.
 • I cupen er det ikke med retur. Dersom keeper redder, telles skuddet som bom.

Ved brudd på reglene:

 • Ballen går i mål: Straffespark tas på nytt
 • Ballen går ikke i mål: Skuddet regnes som bom