Tidligere Frigg-trener ønsker å bygge opp idretten i Somaliland

Arafa Jama, tidligere Frigg-pappa og Frigg-trener, står i spissen for et nytt prosjekt i Somaliland kalt Somaliland Education and Sport Center (SESC). Gjennom prosjektet ønsker han å organisere idrett for barn og unge, men målet er større en kun mer aktivitet.

«Jeg vil bygge opp samfunnet gjennom idretten» sier Arafa i et intervju med Asker og Bærum budstikke.

Han ønsker å benytte sin erfaring og utdanning som trener og fotballeder til å bygge opp idretten i landet steg for steg. I første omgang skal SESC gjennomføre et pilotprosjekt på fire skoler for å øke aktiviteten blant jenter og gutter, bygge fotballbaner sentralt i landsbyene og utdanne trenere og ledere.

Frigg er med på laget og støtter Arafa med rådgivning og noe utstyr. Vi krysser fingrene for et vellykket prosjekt!

For hele saken i Budstikka: https://www.budstikka.no/magasin/asker/asker-fotball/slik-vil-arafa-takke-for-alt-asker-har-gitt-ham/f/5-55-701534

Hjemmesiden til SESC: http://www.somedsport.com/