Ekstraordinært årsmøte

Frigg innkaller til ekstraordinært årsmøte onsdag 17.oktober 2018 kl.17.00.

Sted: Klubbhuset.

Sak: Valg av styre

Dagsorden:

1.  Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Godkjenning av de stemmeberettigete
3. Valg av ordstyrer og to personer til å signere protokoll
4. Valg av styre

Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.

Valgkomiteens innstilling

 

Til: Ekstraordinært årsmøtet i Frigg Oslo Fotballklubb 17. oktober 2018
Fra: Valgkomiteen av 2017-18, se under
Sak: Innstilling av medlemmer til styreverv

————————————————————————————

Undertegnede valgkomité ble valgt på årsmøtet den 21. mars 2018.

Det er ulike oppfatninger i det nåværende styret om hvordan av klubbens oppgaver skal løses, derfor er det innkalt til ekstraordinært årsmøte for å velge styreleder, nestleder og styremedlemmer.

Valgkomiteen har forsøkt å danne seg et bilde av hvordan klubbens styre best bør organiseres og sammensettes. Vi har orientert oss om klubbens medlemmer og sammensetning, organisasjonsplan, overordnede handlingsplan, generelle økonomiske forhold, klubbvedtekter og relevant lovverk.

Dette er valgkomiteens innstilling til nytt styre:

Rolle:                                                   Navn:                                                   Avdeling:
——————————————————————————————————- 

Styreleder                                          Geir Hustad                                       Jenter Jr.
Nestleder                                           Cecilie Moe                                       2005

Styremedlem                                   Alex Krohg                                         2006
Styremedlem                                   Eivind Bratseth                                 Frigg herrer A-lag/bredde
Styremedlem                                   Helge Sæter                                       Frigg damer
Styremedlem                                   Lars Petter Moss                             Frigg herrer A-lag
Styremedlem                                   Tor Audun Sørensen                      Bandy
Styremedlem                                   Simen Plejdrup-Rønningen         Dommer/Senior bredde
Styremedlem                                   Claudia Gjerding Rigamonti

Varamedlem                                     Mari Steimoeggen                          Frigg damer
Varamedlem                                     Pål Evensen                                       Friggs Eldre

 

 

Det er varslet benkeforslag på følgende kandidater:
Rolle:                                                   Navn:                                                   Avdeling:
——————————————————————————————————- 

Styreleder                                          Birgit Abrahamsen                          Frigg bandy
Nestleder                                           Halvor Hanneborg                          Frigg/utvalg

Styremedlem                                   Birgit Abrahamsen                          Frigg bandy
Styremedlem                                   Halvor Hanneborg                          Frigg/utvalg

(Abrahamsen og Hanneborg stiller til valg som styremedlemmer dersom de ikke velges som styreleder/nestleder)

Oslo, 17. oktober 2018, Frigg Oslo Fotballklubbs Valgkomité

Øyvind Lehre Hagen                                      Lasse Lønnebotn                             Kristín Logadóttir
Medlem                                                             Leder                                                   Medlem