Ekstraordinært årsmøte


Frigg innkaller til ekstraordinært årsmøte onsdag 17.oktober 2018 kl.17.00.

Sted: Klubbhuset.

Sak: Valg av styre

Dagsorden:

1.  Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Godkjenning av de stemmeberettigete
3. Valg av ordstyrer og to personer til å signere protokoll
4. Valg av styre

Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.