Frigg er kvalitetsklubb!

Frigg ble sertifisert som Kvalitetsklubb på årets kretsting. Ingen ringere enn NFF Oslos og NFFs ledere, hhv Kari Hove og Terje Svendsen, kastet glans over seremonien.

Overrekkelsen ble ledsaget av følgende hyggelige ord: «Frigg Oslo FK har over de siste 11 månedene jobbet strukturert, systematisk og nøye for at planverket skal tilfredsstille Kvalitetsklubbs 20 kriterier.

En av grunnene til at Frigg kunne gjennomføre så raskt som de har gjort, var at de allerede før de kom inn i konseptet hadde veldig mye av dokumentasjonen på plass – og fremsto som en veldrevet klubb. De øvrige dokumentene som måtte skapes i prosessen har blitt gjennomarbeidet og forankret på en god og effektiv måte.

Frigg ble sertifisert 4. mars 2019. Vi gratulerer!!»

Gratulerer til oss alle.

(I bildet sees fra venstre, kretsens styreleder Kari Hove, Friggs styreleder Geir Hustad, klubbens ansvarlige for prosessgjennomføring, Helge Neuman og Stian Mæland, og Fotballpresident Terje Svendsen)

Vi gratulerer også våre gode naboer i Lyn Fotball samt de andre idrettslagene i NFF Oslo som ble sertifisert, Langhus IL Fotball, Grorud IL, HSIL Fotball og Snarøya Sportsklubb Fotball