Koronaviruset, oppdatert informasjon

Idrettens skadetelefon 987 02 033

Oppdatert 11 mars 2020

Informasjon på norsk

For information in English, please see below.

I forbindelse med koronaviruset ønsker vi å ha noen retningslinjer for å forebygge og kanskje begrense smitte. 

Vi ønsker ikke å spre ubegrunnet usikkerhet angående koronavirus, men vil forsikre om at vi følger råd fra helsemyndighetene. 

I forbindelse med koronavirus ønsker vi å ha noen retningslinjer for å forebygge og kanskje begrense smitte:

1: Har du eller dine nærmeste vært på reise i et område med smitte eller vært i kontakt med andre som du vet har det, ønsker vi ikke at du kommer på trening på 14 dager, så fremt du ikke har negativ test for koronavirus.

2: Har du symptomer på influensa eller andre forkjølelsesliknende symptomer, ønsker vi at du ikke kommer på trening før du har vært frisk. (Det vil si symptomfri i to dager).

3: Alle vasker hender godt med såpe i garderober/toalett før trening (bruk gjerne antibac også).

4: Ingen håndhilsing før og etter kamper eller treninger. For anbefalinger se hva NFF besluttet HER

5: Ingen må drikke av andres flasker.

6: Vi anbefaler å følge med på Helsenorge og Folkehelseinstituttet for oppdatert informasjon. Norges Idrettsforbund har informasjon omkring eventuell risiko for smittespredning ved internasjonale reiser.

Ta gjerne en prat hjemme om gode rutiner rundt vask og hygiene, og respekter hjemme-karantene hvis man har blitt satt i det.

For de ansvarlige rundt lagene er dette rutinene ved mistanke om smitte:

1: Mistanke om smitte – informere klubb

2: Den det gjelder må kontakte fastlege/smittetelefon for å avklare eventuell testing.

3: Gjennomføre test – 24 timers ventetid på resultat – informer klubb umiddelbart om testing og om utfall, uansett. Midlertidig karantene for den det gjelder samt årgangen trer i kraft med umiddelbar virkning når test gjennomføres.

Negativ (ikke smittet) – utøver og lag fortsetter aktivitet som før.

Positiv (smittet) – utøver og lag i umiddelbar karantene minst to uker. – Trener og lagleder følger opp.

Klubben, gjennom styret, vurderer løpende karantenebehov, kontinuerlige tiltak i forhold til smitte situasjoner og eventuelle andre konsekvenser for klubbens medlemmer.

Kontaktperson internt i klubb som gjelder spørsmål rundt dette er Daglig leder Nils Henrik Solum.

For Frigg Oslo FK
Daglig Leder
Nils Henrik Solum: post@frigg.no

Mobil: 40215354

Styreleder – Geir Hustad, styreleder@frigg.no

Mobil: 92429843

Linker med viktig informasjon:

Folkhelseinstituttet;

Norsk: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

English: https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/

Hvordan forebygge smitte? https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Oslo kommune: 

Norsk: https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/koronavirus-informasjon-og-helsehjelp#gref  

English: https://www.oslo.kommune.no/english/healthcare/coronavirus/

Helse Norge: https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-og-sykdommen-covid-19

Norges Idrettsforbund: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/internasjonale-reiser-og-eventuell-risiko-for-smittespredning/

INFORMATION IN ENGLISH

Corona virus, latest update

11. mars 2020

We ask all members to adhere to the following guidelines that the club has implemented.

We do not intend to add to any insecurities or worries, but want to insure everybody that we follow the advice of The Norwegian Directorate of Health.

In order to reduce the possibility of infections we have introduced the following guidelines:

1: If you, or anyone you associate with, such as family members, coworkers, friends or fellow students, have been traveling to a high – risk area: Stay home from training for at least 14 days, unless you have been tested, and tested negative for the Corona virus.

2: Do you experience symptoms of the flue or any common cold: Stay home from training until you have been free of symptoms for two days.

3: Everybody washes their hands thoroughly in water and soap before training. (The use of Antibac is also positive).

4: Do not shake hands before or after games or trainings. Please see the recommendations of the Norwegian FA HERE

5: No one can share drinking bottles of any kind.

6: We recommend that everyone stays updated by visiting the websites of Helsenorge and The Norwegian Institute of Public Health. We follow the guideline from The Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports (NIF) concerning travels to and from sporting events.

Please; have a discussion at home regarding recommended hygiene practices, and respect any quarantine rules, such as staying at home, if needed.

For all persons involved in organizing the team activities, following guidelines apply:

1: Inform the club, if there is reason to assume infection in the group

2: The person affected must contact their General Practitioner /call Oslo kommunes center for information and help for the Corona virus (21 80 21 82).

3: Go through testing, and wait for the result. Usually 24 hours before result, – inform the club immediately of the need for testing and the result. The training group and the possibly affected player will be compelled to place themselves in quarantine at the moment there is a decision that a test is necessary.

RESULT of test: Negative (not infected) – player and training group resumes planned activities.

If positive result (the person IS infected) – player and training group will be in quarantine for at least 14 days. The club, coaches and team leader will coordinate the process.

The board and administration of Frigg Oslo FK, will continuously consider the situation based on information from health authorities, and sporting organizations. We will update the website and inform our members through Spond of any new issues that arises in the future.

For questions regarding this message, please contact the Daglig leder, Nils Henrik Solum.

For Frigg Oslo FK
Daglig Leder
Nils Henrik Solum: post@frigg.no

Mobil: 40215354

Chairman of the board – Geir Hustad, styreleder@frigg.no

Mobil: 92429843

Important links:

The Norwegian Institute of Public Health;

Norsk: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

English: https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/

How to prevent contagion

Norsk: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

English: https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/advice-and-information-to-public/

Oslo kommune: 

Norsk: https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/koronavirus-informasjon-og-helsehjelp#gref  

English: https://www.oslo.kommune.no/english/healthcare/coronavirus/

Helse Norge: https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-og-sykdommen-covid-19

The Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports (NIF): https://www.idrettsforbundet.no/