Påmelding og kontaktpersoner bandy


Bandyansvarlig styret
Tor Audun Sørensen
Tor.Audun.Sorensen@nif.idrett.no

Materialforvalter
Atle Braaten
atle.braaten@hotmail.no

Frigg-cup
Kjell A. Moe
kjamoe@broadpark.no

 

PÅMELDING TIL LAG
Bandyskolen krever ikke påmelding. Man møter bare opp klar på isen 18:30 på tirsdager. (18:00 for å låne utstyr.)
For påmelding til lag så kontakter man lagleder på mail:

Herrer senior
Hans Audun Sørensen
hans.a.sorensen@gmail.com

2005-årgangen
Rune Jørgensen
RuneFriggStars05@gmail.com

2007-årgangen
Terje Bakken
TB@reitenco.no

2008/2009-årgangene
Martine Bjørnstad Malterud
mbjornstadmalterud@cokecce.com

Yngre årganger
Kontakt Frigg på bandyskolen tirsdager 18:30 eller send mail til:
kjamoe@broadpark.no