Styret 2020

Styret Frigg Oslo Fotballklubb sesongen 2020 (etter årsmøte 4/3-2020)

Leder: Geir Hustad (styreleder@frigg.no | 92429843)

Nestleder: Cecilie Moe (cecilie.moe@hotmail.com | 40039681)

Resterende medlemmer av styret er listet opp i vilkårlig rekkefølge og kan kontaktes pr. mail post@frigg.no

Tor Audun Sørensen (Tor.Audun.Sorensen@nif.idrett.no)

Simen Sander Plejdrup – Rønningen

Helge Helguson Neumann

Alex Krohg

Lars-Petter Moss

Mari Steimoeggen

Helge Sæther

 

Varamedlemmer

Pål Evensen

Claudia Gjerding Rigamonti