Styret 2018


Styret Frigg Oslo Fotballklubb sesongen 2018

Leder: Geir Hustad (styreleder@frigg.no | 92429843)

Nestleder: Cecilie Moe (cecilie.moe@hotmail.com | 40039681)

Resterende medlemmer av styret er listet opp i vilkårlig rekkefølge og kan kontaktes pr. mail post@frigg.no

Tor Audun Sørensen (Tor.Audun.Sorensen@nif.idrett.no)

Simen Sander Plejdrup – Rønningen

Birgit Abrahamsen

Alex Krohg

Lars-Petter Moss

Jan Tore Hageskal

Halvor Hanneborg

 

Varamedlemmer

Pål Evensen

Anne Groth