Styret 2019

Styret Frigg Oslo Fotballklubb sesongen 2019 (etter årsmøte 14/3-2019)

Leder: Geir Hustad (styreleder@frigg.no | 92429843)

Nestleder: Cecilie Moe (cecilie.moe@hotmail.com | 40039681)

Resterende medlemmer av styret er listet opp i vilkårlig rekkefølge og kan kontaktes pr. mail post@frigg.no

Tor Audun Sørensen (Tor.Audun.Sorensen@nif.idrett.no)

Simen Sander Plejdrup – Rønningen

Eivind Bratseth

Alex Krohg

Lars-Petter Moss

Claudia Gjerding Rigamonti

Helge Sæther

 

Varamedlemmer

Pål Evensen

Mari Steimoeggen