Styret 2016


Styret Frigg Oslo Fotballklubb sesongen 2016

Leder: Geir Hustad (styreleder@frigg.no | 92429843)

Nestleder: Sverre Paulsen (svpaul18@gmail.com | 95937755)

Resterende medlemmer av styret er listet opp i vilkårlig rekkefølge og kan kontaktes pr. mail post@frigg.no

Tor Audun Sørensen (Tor.Audun.Sorensen@nif.idrett.no)

Simen Sander Plejdrup – Rønningen

Kenneth Torvik Tønne

Olav Braathen

Lasse Lønnebotn

Aksel Sinding

Anne Groth

Jan Tore Hageskal

Cecilie Moe

Varamedlemmer

Pål Evensen

Per Pettersen