Fotballtilbud

 • Kommer.
 • Treningstilbud

  Informasjon om tilbudet for Frigg G2010/2011:

  Frigg har tre ulike treningstilbud: Basis, ekstra og super

  Basis er 1 trening i uka.

  Ekstra er 1 trening i tillegg til basis. Totalt 2 treninger i uka.

  Super er 2 treninger i tillegg til basis og ekstra. Totalt 4 treninger i uka.

   

  Tilbudene er på faste dager, og det er ikke mulig å bytte mellom dager på de ulike tilbudene.

  Vi har en ganske streng policy på dette. Hadde vi åpnet opp for bytting ville mange benyttet seg av det, og poenget med å gi 3 ulike tilbud ville vært borte. For trenerteamene ville det også bli vanskelig å planlegge gode og strukturerte økter og det blir vanskelig å dele inn i differensierte grupper. For at barna skal få best mulig økter og opplegg må vi holde på denne policyen.

  Alle som spiller i Frigg må betale medlemskontingent og treningsavgift, uansett hvilket tilbud man benytter. Dette dekker blant annet medlemskap, en basistrening i uka hele året, seriespill, forsikring og draktsett.

  Annet Friggklær kan kjøpes på Torshov sport, med Friggrabatt:

  https://www.torshovsport.no/klubbservice/din-klubb/frigg-oslo-fk-fotball

   

  Priser

  Medlemskontingent og treningsavgift for sesongen 2019 for 2010 og 2011 er 2271 kr. Denne legges ut i spond i januar. Denne må alle medlemmer betale uansett hvilket tilbud som benyttes.

  Melder man seg på tilbudet ekstra eller super er prisene:

  Ekstra: 500 i måneden + grunnbeløpet 2271kr

  Super: 1000 i måneden + grunnbeløpet 2271kr

   

  Frigg ønsker at ikke at noen ikke skal kunne delta grunnet økonomi. Se denne siden for informasjon om dette http://cms.frigg.no/?p=6913 .

   

  Påmeldingsperioder

  Ekstra og superpåmelding deles inn i 3 perioder. Vinterperioden er fra desember til mars, vårsesongen er fra april-juni og høstsesongen som er fra medio august og ut november. Påmeldingen til dette skjer i Spond. Spond er en app vi bruker der vi sender ut alt av informasjon om påmelding, treninger, cuper og andre aktiviteter.

   

  Vinterperioden koster ekstra 1500,- + gebyr og super koster 3000,- + gebyr.

  Vårsesongen koster ekstra 1125,- + gebyr og super koster 2250,- + gebyr.

  Høstsesongen koster ekstra 1500,- + gebyr og super koster 3000,- + gebyr.

   

  Viktig å understrekke at super dekker både ekstra og supertrening.

   

  Kamptilbud

  I 2019 kommer 2010 og 2011 til å spille 5’er fotball i seriespill. Det er meldt på 7 lag i 2010-serien og 11 lag i 2011-serien. Alle lag har ca. 1 kamp i uken når det er sesongen. Sesongen varer fra april-oktober, med pause i sommerferien.

  Kontaktperson

  Kullkoordinator for 2010 er Endre Theimann. Han kan nås på endre@frigg.no

  Kullkoordinator for 2011 er Tove Tuntland. Hun kan nås på tove@frigg.no

  Er det noe mer dere lurer på så er det bare å ta kontakt!

   

  Er du ikke spiller i Frigg, meld din interesse her:

  http://cms.frigg.no/?page_id=5096

 • Treningstilbud

  Informasjon om tilbudet for Frigg G2008/2009:

  Frigg har tre ulike treningstilbud: Basis, ekstra og super

  Basis er 1 trening i uka.

  Ekstra er 2 trening i tillegg til basis. Totalt 3 treninger i uka.

  Super er 2 treninger i tillegg til basis og ekstra. Totalt 5 treninger i uka.

   

  Tilbudene er på faste dager, og det er ikke mulig å bytte mellom dager på de ulike tilbudene.

  Vi har en ganske streng policy på dette. Hadde vi åpnet opp for bytting ville mange benyttet seg av det, og poenget med å gi 3 ulike tilbud ville vært borte. For trenerteamene ville det også bli vanskelig å planlegge gode og strukturerte økter og det blir vanskelig å dele inn i differensierte grupper. For at barna skal få best mulig økter og opplegg må vi holde på denne policyen.

  Alle som spiller i Frigg må betale medlemskontingent og treningsavgift, uansett hvilket tilbud man benytter. Dette dekker blant annet medlemskap, en basistrening i uka hele året, seriespill, forsikring og draktsett.

  Annet Friggklær kan kjøpes på Torshov sport, med Friggrabatt:

  https://www.torshovsport.no/klubbservice/din-klubb/frigg-oslo-fk-fotball

   

  Priser

  Medlemskontingent og treningsavgift for sesongen 2019 for 2008 og 2009 er 2993 kr. Denne legges ut i spond i januar. Denne må alle medlemmer betale uansett hvilket tilbud som benyttes.

  Melder man seg på tilbudet ekstra eller super er prisene:

  Ekstra: 500 i måneden + grunnbeløpet 2993kr

  Super: 1000 i måneden + grunnbeløpet 2993kr

   

  Frigg ønsker at ikke at noen ikke skal kunne delta grunnet økonomi. Se denne siden for informasjon om dette http://cms.frigg.no/?p=6913 .

   

  Påmeldingsperioder

  Ekstra og superpåmelding deles inn i 3 perioder. Vinterperioden er fra desember til mars, vårsesongen er fra april-juni og høstsesongen som er fra medio august og ut november. Påmeldingen til dette skjer i Spond. Spond er en app vi bruker der vi sender ut alt av informasjon om påmelding, treninger, cuper og andre aktiviteter.

   

  Vinterperioden koster ekstra 1500,- + gebyr og super koster 3000,- + gebyr.

  Vårsesongen koster ekstra 1125,- + gebyr og super koster 2250,- + gebyr.

  Høstsesongen koster ekstra 1500,- + gebyr og super koster 3000,- + gebyr.

   

  Viktig å understrekke at super dekker både ekstra og supertrening.

   

  Kamptilbud

  I 2019 kommer 2008 og 2009 til å spille 7’er fotball i seriespill. Det er meldt på 6 lag i 2008-serien og 4 lag i 2009-serien. Alle lag har ca. 1 kamp i uken når det er sesongen. Sesongen varer fra april-oktober, med pause i sommerferien.

  Kontaktperson

  Kullkoordiantor for G2008 er Endre Theimann. Han kan nås på endre@frigg.no

  Kullkoordinator for 2009 er Roar Halvorsrud. Han kan nås på roarhalvorsrud@yahoo.no

  Er det noe mer dere lurer på så er det bare å ta kontakt!

   

  Er du ikke spiller i Frigg, meld din interesse her:

  http://cms.frigg.no/?page_id=5096

 • Treningstilbud

  Informasjon om tilbudet for Frigg G2006/2007:

  Frigg har tre ulike treningstilbud: Basis, ekstra og super

  Basis er 1 trening i uka.

  Ekstra er 2 trening i tillegg til basis. Totalt 3 treninger i uka.

  Super er 2 treninger i tillegg til basis og ekstra. Totalt 5 treninger i uka.

   

  Tilbudene er på faste dager, og det er ikke mulig å bytte mellom dager på de ulike tilbudene.

  Vi har en ganske streng policy på dette. Hadde vi åpnet opp for bytting ville mange benyttet seg av det, og poenget med å gi 3 ulike tilbud ville vært borte. For trenerteamene ville det også bli vanskelig å planlegge gode og strukturerte økter og det blir vanskelig å dele inn i differensierte grupper. For at barna skal få best mulig økter og opplegg må vi holde på denne policyen.

  Alle som spiller i Frigg må betale medlemskontingent og treningsavgift, uansett hvilket tilbud man benytter. Dette dekker blant annet medlemskap, en basistrening i uka hele året, seriespill, forsikring og draktsett.

  Annet Friggklær kan kjøpes på Torshov sport, med Friggrabatt:

  https://www.torshovsport.no/klubbservice/din-klubb/frigg-oslo-fk-fotball

   

  Priser

  Medlemskontingent og treningsavgift for sesongen 2019 for 2006 og 2007 er 2993 kr. Denne legges ut i spond i januar. Denne må alle medlemmer betale uansett hvilket tilbud som benyttes.

  Melder man seg på tilbudet ekstra eller super er prisene:

  Ekstra: 500 i måneden + grunnbeløpet 2993kr

  Super: 1000 i måneden + grunnbeløpet 2993kr

   

  Frigg ønsker at ikke at noen ikke skal kunne delta grunnet økonomi. Se denne siden for informasjon om dette http://cms.frigg.no/?p=6913 .

   

  Påmeldingsperioder

  Ekstra og superpåmelding deles inn i 3 perioder. Vinterperioden er fra desember til mars, vårsesongen er fra april-juni og høstsesongen som er fra medio august og ut november. Påmeldingen til dette skjer i Spond. Spond er en app vi bruker der vi sender ut alt av informasjon om påmelding, treninger, cuper og andre aktiviteter.

   

  Vinterperioden koster ekstra 1500,- + gebyr og super koster 3000,- + gebyr.

  Vårsesongen koster ekstra 1125,- + gebyr og super koster 2250,- + gebyr.

  Høstsesongen koster ekstra 1500,- + gebyr og super koster 3000,- + gebyr.

   

  Viktig å understrekke at super dekker både ekstra og supertrening.

   

  Kamptilbud

  I 2019 kommer 2006 til å spille 9’er fotball i seriespill. Det er meldt på 3 lag i serien. 2007 kommer til å spille både 7’er og 9’er fotball i seriespill. Det er meldt på 2 lag i 7’er og 4 lag i 9’er serien.

  Alle lag har ca. 1 kamp i uken når det er sesongen. Sesongen varer fra april-oktober, med pause i sommerferien.

   

  Kontaktperson

  Kullkoordinator for 2007 er Stian Mæland. Han kan nås på stian@frigg.no

  Kullkoordinator for 2006 er Kristian Belovsky. Han kan nås på krisbelovsky@gmail.com

  Er det noe mer dere lurer på så er det bare å ta kontakt!

   

  Er du ikke spiller i Frigg, meld din interesse her:

  http://cms.frigg.no/?page_id=5096

 • Treningstilbud

  Informasjon om tilbudet for Frigg G2003/2004/2005:

  Frigg har tre ulike treningstilbud: Basis, ekstra og super

  Basis er 1 trening i uka.

  Ekstra er 2 trening i tillegg til basis. Totalt 3 treninger i uka.

  Super er 2 treninger i tillegg til basis og ekstra. Totalt 5 treninger i uka.

   

  Tilbudene er på faste dager, og det er ikke mulig å bytte mellom dager på de ulike tilbudene.

  Vi har en ganske streng policy på dette. Hadde vi åpnet opp for bytting ville mange benyttet seg av det, og poenget med å gi 3 ulike tilbud ville vært borte. For trenerteamene ville det også bli vanskelig å planlegge gode og strukturerte økter og det blir vanskelig å dele inn i differensierte grupper. For at barna skal få best mulig økter og opplegg må vi holde på denne policyen.

  Alle som spiller i Frigg må betale medlemskontingent og treningsavgift, uansett hvilket tilbud man benytter. Dette dekker blant annet medlemskap, en basistrening i uka hele året, seriespill, forsikring og draktsett.

  Annet Friggklær kan kjøpes på Torshov sport, med Friggrabatt:

  https://www.torshovsport.no/klubbservice/din-klubb/frigg-oslo-fk-fotball

   

  Priser

  Medlemskontingent og treningsavgift for sesongen 2019 for 2003/2004/2005 er 3611 kr. Denne legges ut i spond i januar. Denne må alle medlemmer betale uansett hvilket tilbud som benyttes.

  Melder man seg på tilbudet ekstra eller super er prisene:

  Ekstra: 500 i måneden + grunnbeløpet 3611kr

  Super: 1000 i måneden + grunnbeløpet 3611kr

   

  Frigg ønsker at ikke at noen ikke skal kunne delta grunnet økonomi. Se denne siden for informasjon om dette http://cms.frigg.no/?p=6913 .

   

  Påmeldingsperioder

  Ekstra og superpåmelding deles inn i 3 perioder. Vinterperioden er fra desember til mars, vårsesongen er fra april-juni og høstsesongen som er fra medio august og ut november. Påmeldingen til dette skjer i Spond. Spond er en app vi bruker der vi sender ut alt av informasjon om påmelding, treninger, cuper og andre aktiviteter.

   

  Vinterperioden koster ekstra 1500,- + gebyr og super koster 3000,- + gebyr.

  Vårsesongen koster ekstra 1125,- + gebyr og super koster 2250,- + gebyr.

  Høstsesongen koster ekstra 1500,- + gebyr og super koster 3000,- + gebyr.

   

  Viktig å understrekke at super dekker både ekstra og supertrening.

   

   

  Kamptilbud

  I 2019 kommer både 2003 og 2004 til å ha 2 lag hver i seriespill, begge kull har et lag i 1.div og et lag i 3.div. 2005 kommer til å ha 2 lag som spiller 11’er fotball og et lag som spiller 9’er fotball. Alle lag har ca. 1 kamp i uken når det er sesongen. Sesongen varer fra april-oktober, med pause i sommerferien.

  Kontaktperson

  Kullkoordiantor for G2003 og G2004 er Piotr Wykurz. Han kan nås på piotr.wykurz@gmail.com

  Kullkoordinator for 2005 er Carlos Rio. Han kan nås på carlos@frigg.no

  Er det noe mer dere lurer på så er det bare å ta kontakt!

   

  Er du ikke spiller i Frigg, meld din interesse her:

  http://cms.frigg.no/?page_id=5096

 • Kommer.
 • Kommer.
 • Kommer.