Basis – ekstra – super


Basis:

Basis er det grunnleggende tilbudet i årsklassen. Dette tilsvarer 1 trening pr uke på ettermiddagstid, i tillegg til kamper. På basisdagen(e) vil hele årskullet trene samlet på samme bane, uavhengig av hvilket tilbud man benytter seg av.

Ekstra:

På ekstra vil man i tillegg til basisdagen(e) kunne trene en ekstra dag i uken. Dagene er fastsatt for årgangen og de som er på ekstra-tilbudet vil trene samlet på de ulike dagene. På ekstra-dagen vil spillerne trene samlet med de som benytter seg av super-tilbudet. Totalt vil man få 2-3 treninger + kamp på ekstra-tilbudet.

Super:

På super vil man i tillegg til basisdagen(e) og ekstradagen kunne trene to treninger til pr uke. Den ene treningen vil være mellom mandag-fredag, mens den andre vil være lørdagSUP. Les mer om lørdagSUP her. Totalt vil man få 4-5 treninger + kamp på super-tilbudet.

OBS! Det er ikke mulig å bytte dager. Dvs at man kan ikke trene på ekstra- og super-treningene uten å benytte seg av tilbudet.

Påmelding til ekstra- og super-tilbudene foregår på Spond. Ved spørsmål, send mail til post@frigg.no