LørdagSUP


LørdagSUP:

LørdagSUP er Frigg sitt eget spillerutviklingsprosjekt. Hver lørdag gjennom hele året vil spillere kunne få oppfølging hver lørdag av klubbens trenere. På disse treningene vil det være individuelt fokus og spillerne grupperes etter hva de selv ønsker å forbedre, enten det er basisferdigheter, rolletrening, avslutninger, innlegg, eller noe annet.

Treningstider vinteren 2016/2017:

Lørdag kl 1100-1230 – 2005 & 2006

Lørdag kl 1230-1400 – 2002, 2003 & 2004

Treningstider sesongen 2017 (april-oktober):

Lørdag kl 0930-1100 – 2008, 2009 & 2010

Lørdag kl 1100-1230 – 2005, 2006 & 2007

Lørdag kl 1230-1400 – 2002, 2003 & 2004

 

NaboSUP:

Nabo-SUP er et samarbeid mellom Frigg, Heming, Ready, BMIL, og VASK om å gi de ivrigste spillerne i ungdomsavdelingen et ekstra-tilbud i vinter.

I løpet av 7 lørdager i vinter vil spillere i alderen 13 til 15 år trene samlet på Hemingbanen. Gruppene vil deles inn etter årsklasser med en høy trenertetthet for best mulig oppfølging. Det vil i tillegg være en egen keepergruppe med oppfølging fra keepertrener.

De som allerede er påmeldt lørdagSUP vil automatisk være registrert på Nabo-SUP

Praktisk informasjon for vinteren 2016/2017:

Datoer for treninger:

– 26.november

– 17.desember

– 7.januar

– 21.januar

– 4.februar

– 4.mars

– 18.mars

Oppmøte ferdig skiftet 15 minutter før treningen starter på Hemingbanen. Det vil være 2 treningsgrupper; nivå 1 og nivå 2. Nivå 1 trener kl 09:00-10:30 og nivå 2 trener 11:00-12:30.