Bli medlem

ØNSKER DU Å BLI MEDLEM I FRIGG?

Er du født i 2014 – 2008: Melde interesse: Informasjon og skjema finnes her.

Prøvespillere OG overganger for spillere fra 13 årse her (meld interesse for å bli spiller, dommer, trener eller lagleder i Frigg)

FELLES FOR ALLE:

lese om betingelser og rutiner for medlemsskap i Frigg Oslo FK:

betingelser for innmelding i Frigg Oslo FK er at du er villig til å

 • betale medlemskontingent innen fristen
 • betale den treningsavgiften som klubben fastsetter innen fristen
 • betale overgangsgebyr dersom du kommer fra en annen klubb
 • betale den lagavgiften som laget fastsetter innen fristen
 • delta på dugnader i klubbens regi
 • respektere spillere, dommere, trenere og lagledere
 • overholde klubbens holdningsnormer og vedtekter

Alle inntak er sentralisert. Nye spillere i barnefotballen har tre ukers prøvetid der de kan trene med et lag. (Når det er plass. Er det ikke plass må de stå på venteliste inntil de blir tilbudt plass på prøvetrening). Etter tre uker SKAL nye barnespillere meldes på sitt lag.

Nye spillere som kommer fra annen klubb og som er 12 år eller eldre må selv betale overgangsgebyr før overgang blir gjennomført. Se link om overganger over.

Alment medlemskap i Frigg Oslo FK. Det gjelder medlemmer som ikke skal betale treningsavgift utover rent medlemskap, slik som støttemedlemmer, Friggs Eldre, bandyspillere i ungdomsavdeling som ikke spiller fotball.

Når spillere slutter eller skifter klubb refunderes ingenting av avgift/kontingent.

Betalingen kan betales i sin helhet eller deles i to. Betalinger som gjøres i to omganger vil til sammen medføre et tillegg på inntil 200,- for sesongen som helhet.

KAN man ikke betale kontingent/treningsavgift så har man to muligheter; søke kommunal støtte eller be om gratis plass. I det siste tilfellet avgjøres det fra gang til gang etter behandling i klubben. Søknad sendes post@frigg.no. Se ellers her: http://cms.frigg.no/?p=6913

Alle overganger som gjennomføres i ungdomsfotballen medfører umiddelbar krav om avgift. Treningstillatelse gis ikke før dette er betalt.

Personen godkjenner at personopplysningene blir lagret og behandlet, av både Frigg Oslo FK og av Norges Fotballforbund (NFF). Formålet med dette er å registrere opplysninger som utgjør grunnlaget for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser og ellers yte god service. Trenger du flere opplysninger rundt NFFs behandling av persondata, kan du kontakte NFF v/personopplysningsansvarlig på fikssupport@fotball.no .

Priser for medlemsskap:

Medlemskontingenten og treningsavgift inkluderer blant annet

 • Lagpåmelding/seriavgift inkludert forsikring
 • Drakt (trøye/shorts/strømper)
 • Lagutstyr
 • Vintertreningsavgift (prioritet gis ungdomsfotball, dernest barnefotball)
 • Treningstid på baner disponert av Frigg Oslo FK
 • Fri bruk av garderobe og klubbhus tilknyttet sportslig aktivitet
 • Trenergodtgjørelse, trenerutdanning, trenerkoordinator, trenerforum, trenerkurs (barne- og ungdomsfotballen)
 • Baneavgift ved spill på eksterne baner (f.eks. Voldsløkka)

Barn av trenere betaler kontingent, men ikke basisavgift. Medlemskontingenten og økonomiske forpliktelser består av

Satser for 2020: (for sesongen – sesongens varighet varierer med årsklassen)

Medlemskontingent for alle – 400 kr

I tillegg kommer treningsavgifter/forpliktelser avhengig av hvilken gruppe spilleren er medlem av samt transaksjonsgebyr. Total kostnad inkludert medlemskontingent blir da:
Fotball
• Senior kvinner – 3164,-
• Senior bredde herrer – 1940,-
• Senior bredde 7er – 1226,-
• Junior – 4082,-
• Fotball 6 år (2014) – 920,-
• Fotball 7 år (2013 år) – 1532,-
• Fotball 8-9 år (2011-2012) – 2348,-
• Fotball 10-13 år (2007-2010) – 3062,-
• Fotball 14-16 år (2004-2006) – 3674,-

Ekstra trening

Basis-tilbudet gjelder for de som ønsker å trene en gang i uken + kamp. Dette tilbudet dekkes av
treningsavgiften.

Ekstra-tilbudet gjelder for de som ønsker å trene tre ganger i uken + kamp. Dette tilbudet koster
500kr ekstra pr måned i tillegg til treningsavgiften.

Super-tilbudet gjelder for de som vil trene 4-5 ganger i uken + kamp. Dette tilbudet koster 1000kr
ekstra pr måned i tillegg til treningsavgiften.

Bandy

NB! Eksisterende medlemmer i fotballgruppen dekker også sine bandyaktiviteter gjennom kontingent og treningsavgift betalt ved fotballregistrering.

• For medlemmer som kun deltar i bandyavdelingen: 321,-

• Ungdom og Seniorer: De til enhver tid gjeldende lisensavgifter/lagavgifter

• Delta på dugnad ved Frigg bandy cup

For alle

Treningsavgiften for spillere innmeldt etter 1 juli er halvparten av beløpene over.

I tillegg aksepterer man ved påmelding å delta på dugnader i regi av Frigg.