Trenings- og kampopplegg 2018


 • TEKST
 • TEKST
 • Retningslinjer for alle
  A Retningslinjer for spillere
  • Møt presis til trening og kamp
  • Meld alltid ifra hvis du ikke kan møte til trening eller kamp
  • Gi alltid ditt beste på trening og i kamp!
  • Kom på trening for å utvikle deg selv og dine lagkamerater
  • Respekter dommeren og trenerens avgjørelser
  • Ta del i fellesoppgaver med en positiv holdning
  • Hjelp til å samle utstyr etter trening og kamp
  • Rydd etter deg både innendørs og utendørs
  • Vis lojalitet til lag og klubb
  • Vis FAIR PLAY i praksis!

  B Retningslinjer for foreldre
  • Støtt opp om klubbens arbeid
  • Møt opp på kamp og trening for å støtte og oppmuntre alle spillere – i med- og motgang!
  • Ta ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og FAIR PLAY
  • Respekter trenerens kampledelse
  • Respekter dommerens avgjørelser
  • Være en god medspillere – opptre positivt og støttende!


 • Velkommen til fotball starter i mai.

   

 • Basistrening: For 2011 er det en basistrening i uka, som følger skoleruta under fotballsesongen. Første basistrening vil være i uke 15, som er uken etter påskeferien, og siste trening vil være i uke 44 som er siste uken av oktober. Alle som ønsker å trene mer finner dere påmelding for ekstra- og supertrening på spond, eller ta kontakt med Endre Theimann på endre@frigg.no.

  Seriespill: Serien for 2011 blir kamphelger, der de spillere flere kamper samme dag. Det blir spilt 3’er fotball med vant rundt hele banen som er ca. 50 cm. Alle lagene spiller minimum 5 kamper per kamphelg. Vi melder på x antall lag til de ulike kamphelgene og kjører individuell påmelding til hver kamphelg i spond. Det koster 100,- per kamphelg man er med på.

 • Basistrening: For 2009 og 2010 er det en basistrening i uka, som følger skoleruta under fotballsesongen. Første basistrening vil være i uke 15 uka, som er uka etter påskeferien, og siste trening vil være i uke 44 som er siste uka av oktober. Påmelding for ekstra – og supertrening er lagt ut på spond. Alle som ønsker å trene mer finner dere påmelding for ekstra- og supertrening på spond, eller ta kontakt med Endre Theimann på endre@frigg.no.

  Seriespill: Vi melder på antall lag etter hvor mange som har betalt treningsavgiften, betalt delbetaling 1 eller har registret seg manuelt innen fristen 31.01. Det blir 5’er fotball for 2010 og 2009 i år. Lagene blir delt inn etter interesse (hvilket tilbud de er påmeldt) og sosiale hensyn.

 • Basistrening: For 2008 er det en basistrening i uka, somfølger skoleruta under fotballsesongen. Første basistrening vil være i uke 15, uka etter påskeferien. Etter endt sesong i oktober vil 2008 gå over til G11 og da vil det være basistrening hele året. Alle som ønsker å trene mer finner dere påmelding for ekstra- og supertrening på spond, eller ta kontakt med Endre Theimann på endre@frigg.no.

  Seriespill: Vi melder på antall lag etter hvor mange som har betalt treningsavgiften , betalt delbetaling 1 eller har registret seg manuelt innen fristen 31.01. Alle lagene skal spille 7’er fotball år. Lagene blir delt inn etter interesse (hvilket tilbud de er påmeldt) og sosiale hensyn.

 • Basistrening: For 2007 er det en basistrening i uka, som følger skoleruta hele året.  Alle som ønsker å trene mer finner dere påmelding for ekstra- og supertrening på spond, eller ta kontakt med Endre Theimann på endre@frigg.no.

  Seriespill: Vi melder på antall lag etter hvor mange som har betalt treningsavgiften, betalt delbetaling 1 eller har registret seg manuelt innen fristen 31.01. Alle lagene skal spille 7’er fotball år. Lagene blir delt inn etter interesse (hvilket tilbud de er påmeldt) og sosiale hensyn.

 • Basistrening: For 2005 og 2006 er det en basistrening i uka, som følger skoleruta hele året. Alle som ønsker å trene mer finner dere påmelding for ekstra- og supertrening på spond, eller ta kontakt med Endre Theimann på endre@frigg.no.

  Seriespill: Vi melder på antall lag etter hvor mange som har betalt treningsavgiften, betalt delbetaling 1 eller har registret seg manuelt innen fristen 31.01. På årgangene 2005 og 2006 skal alle lagene spille 9’er fotball i år. Lagene blir delt inn etter interesse (hvilket tilbud de er påmeldt), holdninger og ferdigheter.

 • Basistrening: For 2004 er det en basistrening i uka, som følger skoleruta hele året. Alle som ønsker å trene mer finner dere påmelding for ekstra- og supertrening på spond, eller ta kontakt med Endre Theimann på endre@frigg.no.

  Seriespill: I G14 er det tilbud om å spille 11’er, 9’er og 7’er. Vi melder på antall lag og spillform etter hvor mange som har betalt treningsavgiften , betalt delbetaling 1 eller har registret seg manuelt innen fristen 31.01.

 • Basistrening: For 2003 er det en basistrening i uka, som følger skoleruta hele året. Alle som ønsker å trene mer finner dere påmelding for ekstra- og supertrening på spond, eller ta kontakt med Endre Theimann på endre@frigg.no.

  Seriespill: Vi stiller med 1 lag i G15 1.div og 1 lag i G15 4.div.