Årshjul Frigg Oslo FK 2018

 

Måned Hva Ansvar

Januar

Gjennomgang av lag i klubben – hvor mange skal meldes på, i hvilke klassser og hvem skal være kontaktpersoner (ref. påmeldingsfrister til serien i januar-februar) UA/BA/SP
Sende ut/legge ut bet.info, treningsavgift og kontingent DL
Sende ut invitasjon til Akademi vinter SP
Påmeldingsfrist serie klasser 11-14 år + OBOS CUP KU
Påmeldingsfrist serie klasser 15 år og eldre. KU
Søknadsfrist arr. av cuper/turneringer innenfor perioden 1.5.-31.10 DL

Februar

Invitasjon vår cup DL
Påmeldingsfrist serie klasser 6-10 år KU

Mars

Årsmøte ST
Invitasjon klubbdommerkurs DL
Avklare treningstider behov SP/KU
Terminlister klare på nettet KU
Årsplaner fra lagene skal være klare UA/BA/SP
Sende ut invitasjon til Akademi vår KU

April

Møte cupkomitè BA
Draktutlevering – klubbkveld Torshov Sport DL
Klubbdommerkurs DOM
Invitasjon, oppstart, 6-åringer KU
Treningstider vårsesong legges ut DL
Sende informasjon om dugnad Cup – til foresatte CK
Invitasjon cup siste frist for påmelding DL
Invitasjon Fotballskole DL

Mai

Dugnadsfordeling Cup – sende info til foresatte CK
Frigg-cup CK

Juni

Fotballskole KU

Juli

Sende ut info om oppstart høstsemester 6-åringer KU

August

Fotballskole KU
Invitasjon, oppstart, 1-klassinger, KU
Invitasjon Fotballskole høstferie DL
Oppstart Akademi KU
Overganger (alle papirer må lev. krets senest 9.9) DL
Snart tid for nominering av spillere til SUP (spillere fra 12-15 år). Avklar hvordan nomineringsprosess med trenere SP
Påmeldingsfrist serie bandy Bandy

September

Invitasjon, Høstcup DL
Kartlegge behov for kurs i klubben neste sesong DL
Søknadsfrist arr. av cuper/turneringer innenfor perioden 1.11-30.4 DL
Sende invitasjon bandycup Bandy

Oktober

Dugnadsfordeling Cup – sende info til foresatte CK
Høstcup CK

November

Oppstart bandyskole Bandy
Oppstart bandyakademi Bandy

Desember

Frigg bandycup Bandy
Påmeldingsfrist alle senior 11-er lag + Interkrets-lag 1. des. DL

 

BA Barneansvarlig i styret
Bandy Bandyavdeling
CK Cupkomitè
DL Daglig leder
DOM Dommeransvarlig
KU Klubbutvikler
SP Sportslig leder
ST Styret
UA Ungdomsansvarlig i styret