Booking av klubbhuset

På disse sidene finner du informasjon om utleie, lån og bruk av Friggs lokaler i Gydas vei 14. Medlemmer kan nå booke rom selv i kalender under.

NB! Vi leier IKKE lenger ut lokaler til eksterne sosiale arrangementer, kun til ordinær møtevirksomhet og til klubbens egne medlemmer.

Ved utlån til fotballbursdager og andre sosiale arrangementer for medlemmer/barn så er det viktig å merke seg:

  • Vi tar ikke leie for slike arrangementer
  • Dog forplikter man seg til å rydde og vaske FØR og ETTER bruk av lokalene (vi tar ikke ansvar for at lokalene er klare til bruk før, men i og med at lån er gratis skal man uansett rydde og vaske etter bruk).
Klubbhuset på Friggfeltet lånes ut til medlemsarrangementer og ordinær møtevirksomhet. Medlemmer kan nå legge inn en reservasjonsforespørsel ved å klikke på ønsket dag i kalenderen.
Oversikt over tilgjengelige/bookede tider