Retningslinjer for sosiale medier


Hvorfor skal Frigg være på sosiale medier?

Vi ønsker å bruke de sosiale mediene først og fremst til å organisere lag og treningsgrupper.

 

OPPRETTING AV KONTOER I SOSIALE MEDIER

Ø Kontoer med Frigg-navnet i seg, søkes om og kan opprettes av søker etter godkjennelse

Ø Webansvarlig skal ha administratortilgang til kontoen

Ø Søknad om oppretting av konto må inneholde navn på én hovedansvarlig/dialogansvarlig for forumet.

 

BRUK AV KONTOER MED FRIGG-NAVNET

Ø Alle ytringer på kontoene skal være partipolitisk og religiøst nøytrale og

ikke virke diskriminerende på noen måte.

Ø Det kan kun informeres om arrangementer, nyheter og annet som er av betydning for

medlemmene våre.

Ø All kontakt med medlemmene skal være direkte relevante for deres aktiviteter i klubben. Kontakt angående forhold som ikke er relevante for medlemmets direkte tilknytning til klubben er ikke tillatt.

Ø All kontakt med medlemmene skal gå via grupper og kanaler som er tilgjengelige for alle gruppens medlemmer. 1-til-1 kommunikasjon bør ikke foregå via sosiale medier, men i dertil egnede forum, som spillermøter etc.

Ø All kontakt med andre idrettlags medlemmer skal gå via klubbenes offisielle kanaler. 1-til-1 kommunikasjon skal ikke forekomme via sosiale medier eller på andre måter.

Ø Saksbehandling overlates til andre kanaler.

 

ANSATTES BRUK AV SOSIALE MEDIER PRIVAT

Ø Vær bevisst din rolle i Frigg Oslo FK ved all bruk av sosiale medier

Ø Husk at regler om taushetsplikt, personvern, ytringsfrihet, lojalitetsplikt mv som du

forholder deg til i din rolle i Frigg Oslo FK også gjelder når du opptrer som privatperson i sosiale

medier

Ø Husk at internett er permanent. Vis varsomhet!