Prøvespill og overgang for spillere over 13 år

Spørsmål om overgang eller prøvespill kan rettes til tove@frigg.no

PRØVESPILL

Trinn 1) De som ønsker prøvespill registrerer seg her:
http://cms.frigg.no/?page_id=5096

Spilleren MÅ så vente til vi har fått tillatelse til prøvespill fra gammel klubb.

Trinn 2) Prøvespill
OBS: FØR prøvespill må vi ha

a) Tillatelse til prøvespill fra gammel klubb. (NB! Tillatelse må være sendt på epost OG fra klubbens ledelse/overgangsansvarlig – det holder IKKE med SMS eller bekreftelse fra trener etc.)
b) Vi må sikre at spiller står som AKTIV i FIKS for klubben som gir tillatelse. Dersom spiller står som inaktiv, MÅ gammel klubb først reaktivere spiller FØR deltagelse på Frigg-treninger.
TRE uker fra første trening bestemmer spiller og lag seg for om overgang er ønskelig. Dersom overgang da skal gjennomføres må prosessen nedenfor gjennomføres.

OVERGANG

Det er to systemer å forholde seg til; Spond og FIKS. Når det gjelder nye spillere så er oppskriften som følger:

1) De registrerer seg her:
http://cms.frigg.no/?page_id=5096

2) Og så er det to typer overganger avhengig av NÅR de spilte siste OBLIGATORISKE kamp (serie eller cup, uansett nivå)

A. Til nye spillere SOM HAR spilt kamper de to foregående årene.
Samtykkeskjema lastes ned, signeres, scannes og sendes pr epost til post@frigg.no

Skjema finnes her http://cms.frigg.no/skjema/Frigg_Samtykkeskjema.pdf

Så betales overgangsgebyr (det går altså til NFF) og medlemskap: Det skjer via Spond.

B. Til nye spillere som har vært INAKTIVE i 2 år (i følge FIKS) DVS: Overganger på spillere som ikke har vært aktive 2 foregående år/sesonger (altså ikke spilt kamp i forrige år eller året før der);
Spillere som ikke har vært aktive/spilt obligatoriske kamper forrige år eller året før vil altså kunne foreta overgang på denne måten.

KRYSS AV I RETT RUBRIKK I SKJEMAET.
Det skal oppgis på samtykkeskjemaet når spiller sist spilte kamp for sin forrige klubb (det kreves ikke eksakt dato – for eksempel kan man skrive «oktober 2014» og er det langt tilbake i tid vil f.eks. årstall være ok). For disse spillere er det ikke overgangsgebyr.
Samtykkeskjema lastes ned, signeres, scannes og sendes pr epost til post@frigg.no
OBS: Huk av for “Endring klubbtilhøriget” på skjemaet

http://cms.frigg.no/skjema/Frigg_Samtykkeskjema.pdf

Så betales medlemskap: Det skjer via Spond.

C. Når overgang er godkjent og innbetalinger registrert så vil de flyttes til deres gruppe i Spond OG være tilgjengelige for laget i FIKS.

OBS: Overgang fra utland eller for utenlandske spillere må behandles manuelt og kan ta lengre tid. Send epost til tove@frigg.no får mer informasjon.