Håndbok

Rekrutteringsansvarlig

Overordnet mål: Sørge for å ivareta nye spillere og foreldre til klubben, samt rekruttere spillere…

Styret 2020

Styret Frigg Oslo Fotballklubb sesongen 2020 (etter årsmøte 4/3-2020) Leder: Geir Hustad (styreleder@frigg.no | 92429843)…

Klubbinformasjon

Frigg Oslo FK Besøks- og postadresse: Gydasv. 14 – 0363 OSLO Kontordager: Mandag – Fredag…