post

Godt Nytt Frigg-år!

Vi inviterer dere alle til å følge Frigg tettere her på frigg.no i 2014, det vil bli et spennende år:

  • Bandyavdelingen har arrangert en strålende cup og har mange spillere både på A-lag og ikke minst i barneklassene
  • A-laget i fotball serieåpner mot gamle kjenninger fra Oslo City rett etter påske, (endelig terminliste er ikke på plass før mot slutten av januar)
  • Barnefotballen er bredere og bedre enn på lenge
  • G02-Akademiet vil stille eget lag i 11-er-serien,
  • For G03-G07 spirer det som aldri før
  • Jentelagene vokser og har et tilbud til alle fra 2007-2002
  • J2007 hadde forøvrig siste utetrening rett før jul – tøffe jenter!
  • Ungdomsjentene innleder et historisk samarbeid med Heming og stiller felles lag i serien
  • Ungdomsguttene har aldri sett bedre ut. Flere har trent i Manglerudhallen på eget initiativ i romjula og vant en futsalturering da vi satt tenna våre i julematen.
  • Det vil i år bli stilt med flere lag enn noensinne i klassene G13-G16

Alt i alt ønsker vi dere alle et et Godt Nytt Frigg-år! Vi gleder oss allerede.

post

Meld deg på 11-er akademiet for gutter 2002 her

For første gang skal vi i 2014 stille eget akademi-lag i seriespillet. 2002-guttene våre skal få bryne seg på hard motstand mot gutter født i 2001.

 

Dette er et ekstratilbud til de som ønsker å trene mer.

11-er akademi/Akademilaget for 02-gutter er siste steg før man går over til ungdomsfotballen. Dette er et tilbud som skal være med på å forberede guttene til ungdomsfotballen og samtidig gi de ivrigste en mulighet til å utvikle seg videre.

Tilbudet er åpent for alle spillere på 2002-årgangen.

Akademilaget

Akademilaget skal spille 11-erfotball ett år for tidlig, mot en årsklasse over (G01). Dette er krevende og spillerne må derfor være både konsentrasjons- og ferdighetsmessig godt nok rustet, for å oppleve mestring under de forhøyede kravene som vil bli stilt til dem.

Det vil til hver kamp foretas et uttak på grunnlag av ulike kriterier, og det er ingen automatikk i at man får spille kamper, selv om man er med på 11-er akademiet.

Krav til Akademilagets spillere

Alle som deltar på 11-er akademiet er forpliktet til fortsatt å delta på sitt 7-er lag. Dette tilbudet er å anse som et ekstratilbud som kommer på toppen av det ordinære tilbudet om trening med foreldretrenere og deltagelse i 7-er serie. Ved eventuell konflikt mellom 7-er og 11-er kamper, skal 7-er kamper prioriteres.

Det er ønskelig at man stiller i Friggtøy ved alle treninger.

Treninger

Vi kommer til å ha to treninger per uke. I vinter (fra januar) trener vi hver mandag og onsdag kl. 14.30-16.30 på Tørteberg.

Alle som ønsker å delta mer enn disse to dagene med 11-er akademi er velkomne til og også melde seg på ordinære akademitreninger andre ukedager.

Finansiering

Deltagelse på 11-er akademiet/akademilaget koster kr. 3.000,- for hele sesongen.

Man kan også melde seg på ett halvår av gangen:

1. halvår (1. desember 2013 – 31. mai 2014), 2.000,-

2. halvår (1. juni 2014 – 30. november 2014), 2.000,-

 

Meld deg på her: https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=85955