post

Høstsesongen er igang – Akademiet har åpnet for påmelding! Vi åpner høsten med en gratisuke fra mandag 25. august!

Friggakademiet tilbyr høsten 2014 organisert trening for fotballinteressert barn og ungdom. I høstsemesteret vil treningene holdes utendørs alle ukedager på Tørteberg kunstgress kl. 14.30-16.30. Vi følger skoleruten, dvs. at vi tar fri i skoleferier og andre felles fridager.

Stig Haddal styrer skuta med små treningsgrupper, dermed vil hver og en deltager få nærmere oppfølging!

Denne gangen åpner vi høsten med en GRATISUKE. Dermed kan man teste opplegget før man registrerer seg. Fra mandag 25. til fredag 29. august er alle velkomne på Tørteberg kunstgress.

Fra mandag 1. september gjelder ordinær påmelding. Meld deg på her: http://superinvite.no/invitation/1/68d30a9594728bc39aa24be94b319d21/4339/

Ønsker du å delta på jenteakademi, send en e-post til akademiet@frigg.no.

 

2

post

Frigg oppretter disiplinærutvalg

Roar Råken skal lede Friggs disiplinærutvalg fram til neste årsmøte.

Friggfamilien har vokst sammenhengende i tid over flere år. Samtidig er det et uttrykt ønske fra styret om å profesjonalisere Frigg slik at vi blir kompetansedrevet bedrift. Et disiplinærutvalg skal kunne åpne sak etter klage eller innstilling fra medlemmene eller medlemmers foresatte under 18 år. Alle saker behandles i hht Forvaltningsloven og det skal fattes enkeltvedtak. Saksbehandlingen medfører at det kan gjennomføres nødvendige samtaler med spiller, foresatte, lagledelsen eller andre som Frigg Oslo FKs Disiplinærutvalg finner nødvendig å innhente informasjon fra. Det fattes enkeltvedtak som kunngjøres overfor den det gjelder i tråd med Forvaltningsloven.

Organisasjonssjef i HLF Roar Råken innleder

Disiplinærutvalget får det siste ordet

På spørsmål om hvorfor styret nå oppretter et eget displinærutvalg svarer konstituert leder Roar Råken:

– Styret i Frigg ser det som viktig å kunne ha et utvalg som er dedikert og har kompetanse i forhold til disiplinære forhold som må behandles. Det er til tider mye aktiviteter og planlegging rundt sportslige forhold for et styre. Disiplinærsaker er gjerne utfordrende for et styre sett opp i mot alle andre saker som det skal jobbes med. Det har derfor vært ønskelig å opprette et disiplinærutvalg som kan bruke nødvendig tid og fatte korrekte avgjørelser i utfordrende saker. Et slikt utvalg er derfor viktig både for Frigg sitt styre og for klubbens medlemmer totalt sett.

For å sikre DU´s uavhengighet er det viktig at forholdet mellom DU og styret blir regulert. Det viktigste prinsippet som Råken trekker fram er at det nå er DU og ikke styret som er siste instans vedrørende disiplinærsaker:

Nå i første omgang har Friggs styre nedsatt et midlertidig Disiplinærutvalg i Frigg Oslo FK. Utvalget skal sitte frem til neste årsmøte. På årsmøtet 2015 vil Friggs medlemmer velge et fast Disiplinærutvalg. Det legges opp til at Disiplinærutvalget skal gjennomgå Frigg Oslo FKs referater for å ha en oversikt over klubbens aktiviteter. Saker som behandles i Disiplinærutvalget skal sendes fortløpende til styret. Disiplinærutvalget skal avlegge årlig rapport til årsmøtet. Disiplinærforføyninger fattet av Disiplinærutvalget i henhold til NIFs lovverk §11.1 er endelige. Det vil si at Disiplinærutvalget er Frigg Oslo FK´s avgjørende beslutningstaker vedrørende disiplinærsaker og ikke Friggs styre som det har vært frem til nå.

Subsidiaritetsprinsippet

Som i enhver annen organisasjon skal og bør de fleste disiplinærsaker avgjøres på lavest mulige nivå, dvs. hver enkelt lagenhet, presiserer Råken:

–  Men saker som ikke lar seg løse på lavest mulig nivå, og som har en viss alvorlighetsgrad er det naturlig at blir sendt til DU. Det er her allikevel snakk om mindre alvorlige disiplinærsaker som DU vil fatte endelige vedtak i. Alvorlige disiplinærsaker vil selvsagt også bli behandlet, men de sakene skal evt anmeldes til Domsutvalget i NIF (bandysaker) eller NFF. Dersom det er klart at overtredelsen bør få konsekvenser utover det rent idrettslige, må forholdet også vurderes anmeldt til Politiet. Jeg viser for øvrig til det ferdige godkjente mandatet for Friggs DU.

Som konstituert leder vil Roar Råken være ansiktet utad i DU. Han er et organisasjonsdyr som gjennom store deler av sitt voksne liv har hatt en lang rekke verv i frivillige organisasjoner:

– Jeg har kompetanse innen en rekke områder som går på frivillig arbeid. Jeg har vært lagleder innen fotball i over 10 år og har også vært tidligere daglig leder i en idrettsklubb i Oslo. De siste seks årene har jeg jobbet som organisasjonssjef i HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). Det er Norges største interesseorganisasjon for funksjonshemmede og vi har 57.000 medlemmer fordelt på 19 fylkeslag og 200 lokallag. I min jobb så jobber jeg opp mot de frivillige i forhold til deres utfordringer og saksforbereder opp mot bl.a. HLFs Sentralstyre.