Trening på klubbhuset i dag, 28.jan

Det blir gjennomgang av kampene i går for de som spilte og forberedelse for de som skal i aksjon nå i helgen. Alt foregår på klubbhuset, oppmøte 1630 ved garderobene. Ta med joggesko!

mvh,

trenerne

 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Nå er kandidatene til ny valgkomite klare.

INFORMASJON FRA STYRET I FRIGG OSLO FOTBALLKLUBB

Innkalling til ekstraordinært årsmøte tirsdag 10. februar kl. 19:00 på klubbhuset.

BAKGRUNN

Etter det ekstraordinære årsmøtet 7. januar 2015, besluttet valgkomiteens medlemmer å trekke seg. Det innebærer at Frigg er forpliktet til å innkalle til et nytt ekstraordinært årsmøte for å velge nye medlemmer til valgkomiteen.


SAKSLISTE

Valg av ny valgkomité.

 

VALGKOMITEEN

Valgkomiteen i Frigg består av en leder, to medlemmer, samt ett varamedlem. Valgkomiteen skal velges på klubbens årsmøte, og skal på vegne av årsmøtet plukke ut kandidater som kan være aktuelle til Frigg styre.

 

 DELTAGELSE PÅ DET EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTET

Frigg Oslo Fotballklubb har en forventning til at alle lagledere, medlemmer og involverte i klubben stiller på det ekstraordinære årsmøtet – på linje med forventningen om at alle stiller på det ordinære årsmøtet i februar/mars.

For å ha stemmerett – og være valgbar – må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. Norges Idrettsforbunds (NIF) lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.

Lagledere og trenere samt andre med tillitsverv i klubben er automatisk medlemmer av klubben (dette kan du sjekke opp med klubbens sekretariat).

Medlemslister blir lagt ut for avkryssing på møtet. Vær derfor ute i god tid før møtestart kl. 19:00.

FORESLÅTTE KANDIDATER

De innstilte kandidatene til valgkomiteen, er:
Per W Johnsen
Øyvind Lehre Hagen
Ståle Jahren
Berit Hogstad

 Det sittende styrets innstilling til ny valgkomité utelukker ikke benkeforslag fra salen og at disse blir tatt med i vurderingen og avstemningen hvis det ekstraordinære årsmøtet åpner for det. Det skaper engasjement for klubben og er etter vår mening bra så lenge det gjøres på en skikkelig måte. De som blir foreslått må være forberedt på å argumentere for sitt kandidatur.

Vi ber om at alle kandidater forholder seg til følgende dokumenter:

a) Frigg 2019 (http://www.frigg.no/filer/Frigg_OFK_2019.pdf), som ble vedtatt på sist årsmøte

b) Vedtektene til klubben (http://frigg.no/filer/Frigg_OFK_vedtekter.pdf)

c) Lover for Norges Idrettforbund (https://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2011-05-08-1).

Hvis noe er uklart eller det er spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.

Frigghilsen fra

Styreleder Geir Hustad, tlf. 92429843, epost: styreleder@frigg.no

Nestleder Sverre Paulsen, tlf. 95937755, epost: svpaulsen@hotmail.com

Godt oppmøte på Åpent Hus

Flere engasjerte medlemmer, foreldre og lagledere møtte opp på Friggs Åpent Hus mandag.

DSC_0843

Det ble en god og nyttig diskusjon om flere viktige temaer, som Friggs styre tar med seg i sitt videre arbeid for å gjøre Frigg til den beste klubben vi kan være.

Takk til alle som kom og bidro. Vi skal invitere til flere Åpent Hus-dager i tiden framover.

 

Tropper til Moss og Sprint futsalcup

Her er troppene til Moss DBO Cup 7-8.feb og Sprint/Jeløy Cup 28.feb-1.mar. Laginndeling kommer senere

Moss:

Felix, Thor, Daniel, Mathias, Rasmus, Marcus, Jonatan M, Nikolai, Mikkel, Jon, Karl, Erik, Adrien, Oliver, Anton, Julius, Macarie, August, Jonas, Henrik D, Ronny, Ole Z, Sander, Henrik SH, William, Bror, Andreas N

Sprint/Jeløy:

Emil A, Emil Q, Henrik SH, Julius SA, August, Agim, Andreas G, Henrik D, Henrik NH, Aksel K, Theodor, Bastian, Thomas, Tom Ivar, Jonatan E, Jakob KE, Storm, Georg, Andreas N, David, Oliver, Aksel A, Ronny, Nikolai, Caspar, Yakob, William

 

 

Ukeplan Lørdag 24.jan – Søndag 1.feb

Her er ukeplanen for den kommende uken.

Lørdag – Trening Friggfeltet kl 1130 – 1300, oppmøte ved banen

Søndag – Kamp mot Heming 2001-2 kl 12, oppmøte kl 1100 på Hemingbanen
Tropp: Agim D, August Aa, Aksel K, Adrien V, Caspar T, Emil A, Emil Q, Emile M, Felix L, Georg D, Jakob KE, Jon D, Markus E, Mikkel M, Henrik NH, Rasmus S, Storm H, Thomas B, Thor S, Tom Ivar S, Trygve J, William S

Mandag – Trening Friggfeltet kl 1645-1815, oppmøte 1630 ved garderobene
Obs! De som spiller kamp Søndag trener ikke/rolig egentrening

Tirsdag – Tærud cup Lag 1 og Lag 2, oppmøte 1640 for Lag 2 og 1730 for Lag 1
Se egen sak for tropp

Onsdag – Trening Friggfeltet kl 1645-1800, oppmøte 1630 ved garderobene

Torsdag & Fredag – Fri

Lørdag – Tærud cup Lag 3 og Trening Friggfeltet kl 1130-1300, oppmøte ved banen
Se egen sak for tropp

Søndag – Tærud cup sluttspill

Nytt trenerteam på 2001!

Her kommer en kort presentasjon av det nye trenerteamet på 2001:

Hovedtrener: Ole F. Rose

Dette er 3. sesongen som trener i Frigg for Ole. I tillegg til C-kurs har han en master i Helse og Fysisk aktivitet fra Idrettshøgskolen og Italian University of Sport and Movement i Roma. Han har tidligere erfaring som Troppbefal/Sersjant i militæret og jobbet som både treningsinstruktør og kroppsøvningslærer.
Spillerutvikler: Richard Lægreid
Richard tok C-kurs sammen med Ole. De siste årene har han vært foreldretrener for 2002 før de kom opp i ungdomsavdelingen og han har et sterkt ønske om å bidra som trener for Frigg. Richard er kjent for sitt positive engasjement som smitter over på spillerne.
Trenerteamet gleder seg veldig til å komme igang allerede på Torsdag (21.jan)  kl 1830!