post

Samarbeidsavtale med Kiwi-Briskeby

Vi i Frigg FK er glade for å dele nyheten om at vi har inngått et samarbeid med Kiwi Briskeby.

Kiwi Briskeby er en flott Kiwi-butikk som befinner seg like ved Frigg-skolen Uranienborg, som blir godt brukt av barn og voksne tilknyttet Frigg. Butsikksjef Remi Velta gleder seg over å kunne være med å bidra rundt aktiviteter for barn og unge i bydelen. Kiwi fronter gode verdier med sin satsing på blant annet frukt og grønt, noe vi i Frigg også ønsker at våre medlemmer skal få et bevisst forhold til. Derfor er et viktig punkt i avtalen at man skal få deres grønne produkter for gode priser til å selge på cuper og andre arrangement. Kiwi vil dele ut gratis frukt til våre yngre deltakere etter endt akademi på torsdager og fredager.

Kiwi Briskeby kommer også inn som sentral partner på våre cuper, og dette vil komme frem av at cupene vil frontes av deres grønne logo. På cupene vil Kiwi være tilstede med diverse giveaways og konkurranser, så her er det bare å se etter de grønnkledde på banen. Fjorårets nyhet i Frigg var at vi prøvde oss på en akademi-fotballskole, dette videreføres nå med sponsormidler fra Kiwi Briskeby. Kiwi Briskeby akademiskole er det nye navnet og de vil bidra med støtte til innkjøp av kule Frigg t-skjorter fra Nike, drikkeflasker, smoothies og annet.

Kiwi Briskeby holder til i Industrigata 2 og har følgende åpningstider:

 • Hverdager 07:00-23.00
 • Lørdag 07:00-23.00
 • Søndag: Stengt

 

post

Saksgrunnlag til årsmøtet 14 mars kl 1900

I henhold til Frigg Oslo FKs vedtekter (Lov for Frigg Oslo FK) § 13 er det innkalt til ordinært årsmøte 14. mars 2019 kl 19.00 på Klubbhuset.

Dagsorden:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning,.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
 11. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder
b) 7 styremedlemmer og 2 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) Kontrollkomité med minst to medlemmer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

 

Fullstendig saksliste og underlagsdokumenter:

Pkt 4 og 5

Årsberetning 2018 med

 1. Regnskap
 2. Noter til regnskap
 3. Revisorberetning
 4. Budsjett 2019
 5. Kontrollkomiteens beretning

 

Innkomne forslag

Pkt 6 forslag og saker

6.1 Knut Krogh-Tonning utnevnes til æresmedlem

6.2 Skolelag i barnefotball

6.3 Avsetting til fond

 

Pkt 7 medlemskontingent

7. medlemskontingent forslag 1

7. medlemskongintent forslag 2

 

Pkt 8 budsjett

Forslag til Hovedbudsjett 2019 (se årsberetning over)

 

Pkt 9 vedta organisasjonsplan

Organisasjonsplan

 

Pkt 10 Valg av revisor

Forslag: Videreføre samarbeidet med Nitschke AS

 

Pkt 11 foreta valg

Valgkomitéens innstilling

Styrets innstilling til valgkomité

 

Med hilsen fra
Styret i Frigg Oslo FK

post

Frigg er kvalitetsklubb!

Frigg ble sertifisert som Kvalitetsklubb på årets kretsting. Ingen ringere enn NFF Oslos og NFFs ledere, hhv Kari Hove og Terje Svendsen, kastet glans over seremonien.

Overrekkelsen ble ledsaget av følgende hyggelige ord: «Frigg Oslo FK har over de siste 11 månedene jobbet strukturert, systematisk og nøye for at planverket skal tilfredsstille Kvalitetsklubbs 20 kriterier.

En av grunnene til at Frigg kunne gjennomføre så raskt som de har gjort, var at de allerede før de kom inn i konseptet hadde veldig mye av dokumentasjonen på plass – og fremsto som en veldrevet klubb. De øvrige dokumentene som måtte skapes i prosessen har blitt gjennomarbeidet og forankret på en god og effektiv måte.

Frigg ble sertifisert 4. mars 2019. Vi gratulerer!!»

Gratulerer til oss alle.

(I bildet sees fra venstre, kretsens styreleder Kari Hove, Friggs styreleder Geir Hustad, klubbens ansvarlige for prosessgjennomføring, Helge Neuman og Stian Mæland, og Fotballpresident Terje Svendsen)

Vi gratulerer også våre gode naboer i Lyn Fotball samt de andre idrettslagene i NFF Oslo som ble sertifisert, Langhus IL Fotball, Grorud IL, HSIL Fotball og Snarøya Sportsklubb Fotball