post

Boder og benker på Marienlyst

Mange har lagt merke til boder og benker på Marienlyst i løpet av sommeren. Vi vil takke Sparebankstiftelsen DnB som har gjort dette mulig gjennom en støtte av prosjektet. Det har blitt satt opp på dugnad under kyndig veiledning og stor innsats fra prosjektleder Hamid Nakhostin i klubben. Innbyttebenkene er blitt veldig fine, og den nye boden vil hovedsakelig brukes til fotballutstyr og vil ikke minst spare mange for tid som nå kan brukes på feltet, i stedet for å organisere utstyr frem og tilbake enkeltvis. Vi gleder oss over alle små forbedringer.

Hamid maler bod

Fine benker med tak