Eat Move Sleep

Frigg er Eat Move Sleep ambassadør i 2022. Klubben har jobbet med betydningen av kosthold og søvn siden 2016, men det har vært preget av tidsbegrensede enkelttiltak. Gjennom rollen som ambassadør og i samarbeid med Kiwi og Bama har vi et håp om at dette arbeidet skal bli en del av hverdagen i klubben. At alle som er med – eller som besøker oss – hver dag blir litt mer bevisst viktigheten av riktig mat, riktig søvn og mye bevegelse året gjennom.

Det viktigste tiltaket er at vi arrangerer Kiwi Bama Cup, men vi jobber også med å spre budskapet til alle våre venner og medlemmer.

You may also like...