Poengliga

POENGSYSTEM: Spiss får 3 poeng for scoring, vinger og offensiv midtbane får 4 poeng for scoring, defensiv midtbane får 5 poeng for scoring, forsvarere og keeper får 6 poeng for scoring. Assist gir 3 poeng, second assist gir 2 poeng. For å holde nullen får keeperen 12 poeng, forsvarerne får 10 poeng og defensiv midtbane får 3 poeng og vinger og offensiv midtbane får 1 poeng. . For å spille får alle spillerne 1 poeng, å spille over 60 minutter gir 2 poeng. Frigg sin beste får 3 bonuspoeng, den nest beste får 2 poeng og den tredje beste får 1 poeng. Strafferedning gir 5 poeng til keeper.

Poengliga 1. divisjon junior: Under Total viser tallet i parentes til antall kamper, mens tallet i alle de andre parentesene viser samlet poeng i den kategorien.

TOTAL                scoring  assist    2.assist  clean sheat   bb      spilletid

Solo         105 (22)  :   2 (10)   :  4 (12)    :    3 (6)    :    1 (3)     :  12 (28)  :  22 (43) :

Abdul     102 (24) :   5 (20)   :   5 (15)  :   1 (2)     :     1 (3)     :  9 (17)  :  24 (45)  :

William   83 (24) :   1 (5)     :   1 (3)  :   1  (2)   :     1(10)    :  9 (18) :  24 (45)  :

Aki           82 (23)  :   1 (6)   :   1 (3)    :   3 (6)    :    1 (10)   :   7 (12)   :   23 (45)  :

Liri           74 (23) :   1 (6)    :    2 (6)   :  2 (4)    :    1 (10)   :  4 (7)  :    23 (41) :

Iqbal          64   (22)  :  2 (8)  :   3 (9)     :                :              :   6 (12)   :    22 (35)  :

Alex         60 (18)  :              :               :              :   1 (12)   :   4 (8)      :   18 (35)   : +1(5)

Mini          53 (16)   :  6 (18)   :   1 (3)    :               :                  :    2 (2) :     16 (29)  :

Azad            48 (11)  :  2 (8)   :    3 (9)   :                :   1 (1)     :    4 (10)   :     11 (20)   :

Deeq            38 (12)  :   2 (7)   :               :   2 (4)    :   1 (1)    :   4 (8)    :    12 (18)   :

Ilir               32 (8)   :  2 (12)   :               :                 :               :   2 (5)   :      8 (15)   :

Mubarik    24 (7) :  1 (4)  :               :                :    1 (10)   :              :    7 (10)  :

Mohamed   20 (9)  :  1 (4)  :    2 (6)    :                :                :               :      9 (10)  :

Thomas         19 (7)   :   1 (5)  :                :                 :                 :  2 (4)   :       7 (10)   :

Amin J          19 (12)  :   2 (6)  :                :                 :                :               :     12 (13)  :

Amin B     17 (7)   :             :    1 (3)    :               :                 :   2 (4)   :   7 (10)   :

Ludvik      17 (5)  :   1 (5)  :              :               :                  :   3 (4)  :     5 (8)  :

Øyvind         16 (7)  :             :                :               :                :   2 (3)   :        7 (13) :

Daniel          15 (9)   :             :               :                 :               :    1 (2)   :       9 (13)  :

Denzel          14 (10)   :             :                :                :               :              :       10 (14)   :

Hamoodii      13 (7)   :            :                 :              :                :  1 (1)      :       7 (12)   :

Yassin     12 (3)   :  1 (5)  :   1 (3)   :               :                   :             :     3 (4)  :

Soheil          12  (8)  :             :                :                :               :               :     8 (12) :

Ulrik            12 (4)   :    1 (3)  :                :                :                 :    2 (2)   :       4 (7)   :
 
Lars P           5 (4)   :            :                :                 :                 :              :       4 (5)   :
 
Davut            4  (4)  :             :               :                 :               :              :       4 (4)  :

Magnus         4 (3)   :            :                :                :                :             :        3 (4)  :

Elyas             4 (4)   :            :               :                 :                 :              :        4 (4)   :

Andreas        3 (1)   :            :                :                :                 :    1 (1)   :      1 (2)   :

Ferat             2 (2)   :            :                 :                :                :               :      2 (2)   :

Aman           1 (1)   :             :                :                :                 :             :        1 (1)  :

Poengliga 3. divisjon junior:

Hamoodii 54 (7)  :    2 (10)   :   6 (18)   :                :    2 (11)   :   1 (1)   :     7 (14)   :

Amin J      47 (7)    :    8 (24)   :   2 (6)  :                 :                 :   2 (4)   :     7(13)   :

Lars P        34 (7)  :   1 (6) :     1 (3)     :                  :   1 (10)  :    1 (1)   :       7 (14)  :

Andreas   31 (5)  :             :                 :                 :   1 (12)   :    2 (4)   :    5 (10) :1(5)

Benjamin 29 (4) :               :                 :                :    2 (20)     :    1(1)     :    4 (8)    :

Soheil        24 (4)   :                :   2 (6)    :   2 (4)     :    1 (3)     :   1 (3)     :     4 (8)   :

August     26 (6)  :             :                  :                  :   1 (10)   :    3 (4)      :      6 (12)  :

Elyas      22 (4) :    1 (5)    :   2 (6)      :     1 (2)    :    1 (1)      :                  :       4 (8)   :

Jacob H     12 (5)  :   1 (4)    :   2 (6)      :                  :     1 (1)    :               :     5 (10)   :

Deeq         26 (2)   :   5 (18)  :               :                 :                 :   2 (5)   :     2 (3)   :

Mohamed 22 (5)  :             :   2 (6)     :    1 (2)    :                 :   2 (5)    :     5 (9)   :

Bakker    19 (5)  :              :                 :                  :    1 (10)    :                  :     5 (9)   :

Jacob G     17 (6)   :             :                 :    1 (2)      :    1 (1)    :                  :     7 (14)  :

Iqbal         13 (3)  :   2 (8)  :                 :                 :                 :    1 (1)      :     3 (4)   :

Abdul      9 (1)  :              :     2 (6)     :    1 (2)    :                 :                  :     1 (1)    :

Mubarik   8 (1)    :             :    2 (6)     :                :                :                 :       1 (2)  :

William   8 (1)  :    1 (5)  :                 :     1 (2)    :                 :                 :      1 (1)    :

Ferat          7 (1)  :   1 (4)    :                 :    1 (2)     :                :                :     1 (1)   :

Alex        6 (1)  :   1 (4)   :                :                  :                   :                 :    1 (2)    :

Davut      6 (2)  :               :                :                  :     1 (3)     :                  :     2 (3)   :

Solo          10 (2)   :               :   1 (3)      :    1 (2)    :                 :      1 (2)   :     2 (3)   :

Thomas  7 (2)  :               :                :                 :                  :    1 (3)     :      2 (4)   :

Liri           7 (3)  :   1 (3)   :                  :                :                 :                  :     3 (4)   :
Øyvind      2 (1)  :             :                  :                  :                :                :       1 (2)  :

You may also like...