Velkommen til Årsmøte 13/2-2012

Vi minner om at Frigg Oslo FK avholder årsmøtet ons. 13.2 kl. 19.00 på Klubbhuset. Møtet er åpent for alle.

Dagsorden:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 desisorer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  6. Behandle innkomne forslag og saker*.
  7. Fastsette medlemskontingent.
  8. Vedta idrettslagets budsjett.
  9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  10. Foreta følgende valg:

– Leder og nestleder
– Min. ni styremedlemmer, inkl. 2 vara
– To revisorer
– Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet
– Redaktør til Frigg Oslo FKs informasjonsorganer
– Valgkomite bestående av min. to personer
– To desisorer.

Ad punkt 6. Det er ingen innkommende forslag til behandling.

Regnskap 2012
Budsjett 2013
Protokoll årsmøte 2011

Vel møtt!

Styret

You may also like...