OPPSTART FOR TØRTEBERG 2 KUNSTGRESS

«Prosjektleder i Bymiljøetaten Bjørnar Lunder Bredvold uttalte på oppstartsmøtet på klubbhuset til Frigg 28. august at dersom det blir mildt ut november er det planlagt at kunstgressbanen ferdigstilles ultimo november, men den vil ikke bli tatt i bruk for fotball før til våren 2020. I prosjektet jobbes det parallelt med lysanlegget. Dersom senhøsten blir kald gjøres det meste av banearbeidet ferdig i løpet av november, slik at kun utlegging kunstgress og diverse grønt arbeider gjenstår til våren».

 

 

En brokete historie.

Allerede august 2009 prioriterte Frigg etter oppfordring fra Oslo Fotballkrets en kunstgressbane 2 på Tørtebergfeltet. Byrådet bevilget penger på 2010-budsjettet og alt så lyst ut. Kapasitetsproblemer for prosjektering av kunstgressbanen resulterte i den første forsinkelsen på drøyt et halvt år. Deretter måtte overvannsproblematikken løses, noe som forsinket ytterligere to år. Naboprotestene skulle imidlertid bli den største utfordringen og forsinkelsen i tid. Dette selv om de formelle klageinstansene opp til to ganger avviste alle protestene.

Tørteberg 2 – kunstgressbane vil ta drøyt 10 år å ferdigstille. Det har i den frustrerende prosessen ofte vært to skritt frem og ett tilbake og noen ganger rykk tilbake til start. La oss nå håpe at den store og økende gruppen av lokale barn og ungdom i Frigg fra våren 2020 får bedre muligheter til å utøve den idretten de er glade i!

 

Bildet fra Bymiljøetatens (BYM) oppstartsmøte Tørteberg 2 kunstgressbane 28. august 2019:

Fra v.: Christian Grønn (BYM), Marius Auke (Bane- og Entreprenørservise), Bjørnar Lunder Bredvold (prosjektleder BYM), Johnny Steen (Bane- og Entreprenørservise), Tor Egil Johnsen (Bane – og Entreprenørservise), Cecilie Moe (nestleder Frigg) og Tor Audun Sørensen (styremedlem Frigg).

 

 

Tor Audun Sørensen

Styremedlem/anleggsansvarlig