Nå er det hennes tur!

Frigg støtter årets TV-aksjon. Vi er representert i årets byaksjonskomité i Oslo og oppfordrer alle våre medlemmer og venner til å bidra. DITT viktigste bidrag kan være å melde deg som bøssebærer i ditt område.

Det gjør du ved å gå inn på www.blimed.no

CARE jobber for at fattige kvinner i noen av verdens mest sårbare områder skal få tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og gjøre sin stemme hørt i samfunnet.

TV-aksjonen har vært gjennomført hvert år siden 1974 og er blitt en tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall frivillige.

You may also like...